Del 4 - Avstämningar, Juridisk bokföring & Koncerndata

Koncern, Kom igång

I denna artikel kommer du att lära dig om avstämningar och vikten av juridisk bokföring för att säkerställa noggrannhet och efterlevnad av lagar och regler inom redovisning.

Juridisk bokföring

Kopiera länk hit

I fliken Juridisk bokföring så kollar man på eventuella differenser på Utgående Balans (UB) och Ingående Balans (IB) för balanskonton på varje lokalt bolag (legal enhet) mellan räkenskapsåren. Utgångspunkten i fliken är att balanskonton ska stämma mellan IB och UB, det vill säga inte ha någon differens (även om det kan förekomma att det har differens).

Resultatkonton mellan räkenskapsår nollas.

Har det uppstått en differens bör detta kollas upp i det felande bolagets ordinarie bokföringsprogram och rättas. Därefter importerar man bokföringen på nytt.

Detta är en avstämning på att allt står rätt till i ordinarie bokföringsprogram och bör kontrolleras i början på varje räkenskapsår.

Differenser mellan räkenskapsår kan uppstå om förändringar har skett i den ordinarie bokföringen i samband med bokslut.

Differens kan exempelvis uppstå när man fört om årets resultat i den juridiska bokföringen och därefter inte har läst in det till koncernen.

Koncerndata

Kopiera länk hit

Är det differens i avstämning koncerndata så är det första du bör göra att titta på fliken Juridisk bokföring om det är differens även där.

I fliken Koncerndata finns det en avstämningsflik där man kollar eventuella differenser som finns på varje lokalt bolag i koncernen, samt differenser i koncernen (sammanslagning av alla bolag) på balanskonton mellan både räkenskapsår och per period.

Differenser på lokalt bolag kan bero på att man inte har samma bokföringsdata importerad i koncernen (fliken koncerndata) som i varje legalt bolag (fliken Juridisk bokföring). Då måste man importera bokföringsdata till koncernen igen.

Det kan uppstå differenser beroende på att koncernens kontoplan ser annorlunda ut mot varje enskilt bolag, samt att man använt sig av kontobryggningar på ett lokalt bolag.

Differenser mellan räkenskapsår kan uppstå om förändringar har skett i den ordinarie bokföringen i samband med bokslut (Revisorsjusteringar).

Differens kan uppstå, när man fört om årets resultat i den legala redovisningen och man inte har läst in det i Fortnox och sedan till koncerndata.

Har inte Årets resultat i koncernen (Elimineringar) bokats om till balansen så kan differens uppstå.

Avstämningar ingående balans elimineringskategorier
Under fliken Avstämningar balans så kan man stämma av de elimineringarna gjorda på balanskontona mellan räkenskapsår. Elimineringar gjorda på balanskonton kan även synkas mellan räkenskapsår så att dessa inte behöver skapas ännu en gång. Exempelvis så behöver man då inte eliminera aktiekapitalet i dotterbolagen varje år. Utan dessa elimineringar kan tas med mellan räkenskapsåren. Klicka på Synkronisera IB för att synkronisera ingående balans.

Avstämning ingående/utgående balans importerad till koncern jämfört med juridisk bokföring (period)
Denna visar om det är någon differens mellan Juridisk bokföring och koncerndata mellan två perioder i räkenskapsåret.

Det funkar inte på utländska Dotterbolag då dessa visas i lokal valuta på juridisk bokföring nivå och i koncernens valuta.

Fick du den hjälp du sökte?