Dela denna artikel

Del 6 - Skapa elimineringar

Koncern, Kom igång

I en koncern ska alla interna transaktioner mellan koncernbolag elimineras (räknas bort).

Elimineringar
I denna vy får du överblick av din koncerntablå, dina elimineringar, dina automatiska elimineringar och din Goodwill samt interna transaktioner.

Manuell Eliminering
Det går även att göra manuell eliminering via koncerntablån. Högerklicka på ett belopp och gör en egen eliminering. Se nedan.
Automatiska elimineringar
I fliken Automatiska elimineringar så finns möjligheten att skapa en automatisk eliminering mellan två eller flera bolag som är återkommande periodvis.


Det har skapats regler för vanliga elimineringar exempelvis;

- Internförsäljning
- Koncernbidrag
- Koncernlån
- Kundfordringar
- Leverantörsskulder
- Ränteintäkter
- Räntekostnader
- Utdelning
- Nedskrivningar

Ett krav för att nyttja dessa standardregler är att bolagen använder BAS kontoplan för koncerninterna transaktioner. Använder man ej BAS kontoplan för koncerninterna transaktioner så går det att skapa egna regler utifrån den kontoplan man använder i sin koncern.

För att skapa en automatisk eliminering så behöver följande fyllas i:

- Namn
- Kategori
- Utlösare
- Action
- Från org
- Till org
- Från konto
- Till konto

Namn:
Namnge eliminering med eget namn

Eliminering kategori:
AD-HOC
FE (Förvärvseliminering)
Period

Utlösare: Förändring i period
Vanligaste eliminering är att man har en förändring på ett konto i en period som man vill matcha mot ett annat konto i ett annat bolag.

Utlösare: UB ej noll
Om man inte har en förändring i perioden så kan man skapa en regel som eliminerar om UB ej är noll.

Action – Flytta
Action – Matcha

När man valt bolag och konton så matchas interna transaktioner mellan dessa namngivna bolag och konton.
Från ett konto eller kontointervall, från ett bolag så matchas transaktioner på motsvarande konto eller kontointervall till valda bolaget.

Action – Ensidig eliminering
Från sidans konto och belopp så skapas en eliminering oberoende av att det matchar på sidan.

Från Org
I denna väljer man ifrån vilken organisation som BE ska data från. Man kan antingen välja mellan ett enskilt bolag i koncernen såsom ”moderbolag” eller ett av ”dotterbolagen”. Det går även att välja moderbolaget och alla dotterbolag i utsökning.

Till org
I denna väljer man till vilken organisation som programmet ska få data från. Man kan antingen välja mellan ett enskilt bolag i koncernen såsom ”moderbolag” eller ett av ”dotterbolagen”. Det går även att välja moderbolaget och alla dotterbolag i utsökning.

Från konto
I denna box så väljs vilket eller vilka konton som utsökning av data ska ske ifrån.
Det går att välja ett enskilt konto till exempel. 3001. Det går även att välja kontointervall 3001–3999.

Till konto
I denna box så väljs vilket eller vilka konton som utsökning av data ska ske ifrån.
Det går att välja ett enskilt konto till exempel. 4001. Det går även att välja kontointervall 4001–4999.

Fick du den hjälp du sökte?