Dela denna artikel

Hur skapar jag ett koncernkonto?

Koncern

I denna artikel visar vi hur du skapar ett koncernkonto.

Klicka på huvudfliken Kontoplan och klicka sedan på underfliken Kontoplan. Alla koncernkonton kommer att finnas under kolumnen Koncern. Om inga konton syns så beror det på att bokföringen inte är inläst.Alternativ 1
Om kontot du vill ha med i koncernkontoplanen redan finns i moderbolaget eller i ett av dotterbolagen så kan man enkelt lägga till kontot i koncernkontoplanen.

Scrolla ner till de konton du vill föra över till koncernkontoplanen. Markera en eller flera konton i moderbolaget eller i dotterbolaget som ska ingå i koncernkontoplanen genom att klicka i kryssrutorna.

Högerklicka sedan och välj alternativet Använd konton i koncern.

Nu kommer alla valda konton att ingå i koncernens kontoplan.

Alternativ 2
Om inget av koncernbolagen innehåller kontot man vill använda i koncernkontoplanen så kan man skapa ett nytt koncernkonto.

Navigera till kontoplanen och klicka på knappen Nytt koncernkonto.

Skriv därefter in kontonumret och ett kontonamn.

Du kan även välja att lägga till en kontogrupp. Klicka därefter på spara. Kontot kommer nu finnas med i koncernkontoplanen.

Fick du den hjälp du sökte?