Dela denna artikel

Del 5 - Motparter

Koncern, Kom igång

I denna artikel går vi igenom Motparter i Koncern.

Motparter bokföringsfil

Via sitt bokföringssystem kan man tagga transaktioner och verifikat med något som kallas för dimension och objekt.
(Fortnox Bokföring (med mera) har stöd för dimensionerna projekt och kostnadsställe. Respektive kostnadsställe/projekt är sedan ett objekt i respektive dimension, exempelvis: Dimension: KS/PRJ, Objekt: KS1, KS2, KS3 ... och PRJ1, PRJ2, PRJ3).

(Fortnox Koncern läser över alla transaktioner, alla verifikat, alla kundfakturor och alla leverantörsfakturor. Fortnox Koncern motpart sätter(med hjälp av organisationsnummer) automatiskt alla transaktioner som är knutna till någon faktura. Fortnox Koncern analyserar också verifikatet och motparts sätter relevanta transaktioner i verifikatet med motparter.)

Dimension kan vara till exempel en resultatenhet eller ett projekt.

Exempel: Om man i sitt bokföringsprogram har skapat en dimension som heter koncern så döps objekten till bolagets namn.

För varje dotterbolag i koncernen så väljer man den dimension som innehåller det objekt som har andra syskonföretagsnamn som objektnummer.

För varje bolags sie-fil så kan man välja en dimension som innehåller det taggade bolaget i koncernen.
Motpartstaggning via transaktionstext
Med motpartstaggning via transaktionstext kan man via olika söktermer tagga upp motparter från bokföringens transaktioner.

Funktionen filtrerar ut alla transaktioner innehållandes söktermernas namn och visar dem i en lista.

Motpartstaggning via transaktionstext måste sparas vid varje nytt bokslut, oavsett om man lagt till något nytt eller ej.Motpartshantering via fakturor (Integration Fortnox).
Använder man Fortnoxs fakturahanteringstjänst kan Koncernrapportering via integrationen använda information från fakturorna för att ”tagga” upp transaktioner med motparter från bokföringen.

Det krävs att man har korrekta organisationsnummer angivna.


Motpartsavstämning
I motpartsavstämning så får man en översikt av bolag i koncernen som har motpartshantering. Där får man en överblick om att motparter matchar alternativt saknas på en av sidorna. Översikten är indelad i 6 olika kategorier utifrån Bas-kontoplan. Det går även att lägga till egna kategorier utöver de 6 stycken som är standard. Man kan lägga till egna regler om man sätter upp motpartshanteringen korrekt i Automatiska elimineringar.

Matrisen beskriver detaljer över transaktioner som är motpartstaggade.

Fick du den hjälp du sökte?