Dela denna artikel

Del 3 - Skapa en förvärvsanalys

Koncern, Kom igång

När ägarfördelningen och de grundläggande inställningarna är gjorda ska man fortsätta genom att göra en förvärvsanalys till varje dotterbolag.

För att kunna göra en förvärvsanalys så måste bokföringen för dotterbolagen och koncernmodern vara importerade till koncernen.

Klicka på fliken Förvärvsanalys under Inställningar och klicka sedan på knappen Ny förvärvsanalys för de bolag som saknar en förvärvsanalys.

Välj sedan förvärvsdatumet och klicka på Spara (Förvärvsdatumet blir samma som är satt i ägarfördelningen).

Du kommer nu flyttas till verktyget för förvärvsanalys.

Det första du kommer se är de generella inställningarna. Skattesatsen är satt per standard till 22.00% men bör uppdateras till den skattesatsen som är/var aktuell vid förvärvet.

Längre ner på sidan kan du se sammanfattningen på förvärvsanalysen tillsammans med en grafisk representation på dotterbolagets förvärvsanalys. Grafen och siffrorna kommer att uppdateras när du fyller i de aktuella siffrorna i nästa steg i förvärvsanalysen.

Klicka sedan på fliken Förvärvat kapital. Här fyller du i värdena för anskaffningen av bolaget.

För att ange ett värde klicka på knappen Ny rad.

Systemet genererar automatiskt kontoförslag. För att se dessa klickar du på pilen nedåt. Välj sedan rätt konto. Du kan också välja ett annat konto om det föreslagna kontot inte stämmer.

Obs! Om inga konto dyker upp så beror det antagligen på att förvärvsdatumet är fel, att bokföringen inte är inläst för perioden eller att man missat göra koncernkontoplanen.

För att använda dig av det belopp som kontot innehåller så kan man klicka på högerpilen bredvid beloppet. Du kan även skriva in värdet manuellt.

Vill du välja fler konton under en rubrik så klickar du på Ny rad bredvid rätt rubrik.

Behöver du däremot ta bort en rad så gör du det genom att klicka på pilen bredvid beloppet och välja Ta bort.

När du har fyllt i alla belopp under respektive rubrik så kan du se en grafisk sammanfattning längst ned på sidan.

För att gå vidare scrollar du längst upp och väljer Spara Utkast.

Fick du den hjälp du sökte?