Dela denna artikel

Del 3.1 - Skapa en förvärvsanalys

Koncern, Kom igång

Nästa steg är att skapa ett nytt övervärde om det behövs.

Klicka på fliken Över-/undervärde och sedan på knappen Nytt övervärde.

Fyll därefter i namn, beskrivning vilket konto övervärdet är bokfört samt motsvarande resultat- och balanskonto.

Scrolla längre ner och ange kontot för skatteskulden, motsvarande resultatkonto samt tillgångens verkliga värde. Du kan även välja olika typer av avskrivningsmodell samt perioder. Klicka på Spara när du är klar.

Behöver du ändra övervärdet så kan man göra det genom att klicka på pennan. Du kan även ta bort övervärdet genom att klicka på papperskorgen. Observera att du kan behöva låsa upp förvärvsanalysen om du vill ändra ett övervärde som är gjort under en tidigare bokslutsperiod.

Vill du skapa ytterligare ett övervärde så gör du det genom att klicka på knappen Nytt övervärde.

Klicka nu på fliken Goodwill. Ladda gärna om sidan om fliken inte syns. Här kan du få en överblick på goodwillavskrivningar. Du kan också ändra på avskrivningsplanen vid behov. Det finns två typer av avskrivningar, linjär och omvärdering.

Det går även att göra under/överavskrivningar för övervärden eller goodwill. Det görs genom att klicka på knappen Överavskrivning. När du har gjort en överavskrivning justeras utgående värde och eventuell uppskjuten skatteskuld automatiskt.

Fyll sedan i det belopp som du vill göra en överavskrivning med. Vid varje nytt bokslut kan du göra nya överavskrivningar för övervärden/goodwill.

Nästa steg är att bokföra tillträdeselimineringen. Klicka på fliken Tillträdeseliminering. Här kan du se en summering på förvärvselimineringen. Om allt stämmer så kan du klicka på knappen Spara tillträdeseliminering. Då bör statusen Skapad dyka upp vid vänsterkanten.

Om statusen inte ändras när du klickar på knappen så behöver du se över de skapade övervärderna eller kontona och beloppen under fliken Förvärvat kapital.

I Elimineringskategori kan du ändra kan du ändra elimineringkategori mellan FE, Ad-hoc och Period beroende på vilket som passar in bäst på typ eliminering eller behov.

Det sista steget är att låsa förvärvsanalysen. Klicka på fliken Lås förvärvsanalys och sedan på knappen. Det kommer nu inte gå att göra några ändringar på förvärvsanalysen.

Vill du göra en ändring så måste förvärvsanalysen först låsas upp.

Fick du den hjälp du sökte?