Självdeklaration

Självdeklaration är ett annat ord för inkomstdeklaration, alltså en årlig handling som ska lämnas till Skatteverket där föregående års inkomster redovisas. Självdeklarationen fastställer hur mycket skatt som ska betalas.

Deklaration – inkomstdeklaration eller självdeklaration

Kopiera länk hit

I skattelagstiftningen benämns deklarationen med termen självdeklaration medan själva blanketten (fysisk eller digital) som varje år ska lämnas in till Skatteverket benämns som en inkomstdeklaration. Självdeklaration och inkomstdeklaration är således samma sak men begreppet inkomstdeklaration är betydligt vanligare.

Självdeklaration – föregående års ekonomiska uppgifter

Kopiera länk hit

En självdeklaration är en redovisning av föregående års inkomster som ska lämnas till Skatteverket senast den första helgfria vardagen i maj. För juridiska personer bestäms deklarationsdatumet efter räkenskapsåret. Med inkomst räknas till exempel ersättning för utfört arbete bland annat lön , pension och sjukpenning , men också inkomst av näringsverksamhet och inkomst av kapital, exempelvis räntor och aktieutdelningar . I självdeklarationen finns alla uppgifter som Skatteverket behöver för att bestämma hur mycket skatt den skattskyldige ska betala.

Självdeklaration för fysiska och juridiska personer

Kopiera länk hit

Alla skattskyldiga fysiska och juridiska personer ska lämna in en självdeklaration. De ekonomiska uppgifter som lämnas in avgör hur mycket skatt den skattskyldige ska betala. Den skatt som betalats in under inkomståret är preliminär och justeras efter uppgifterna i självdeklarationen. Underlaget för skatten kallas taxering och skatten på taxeringen brukar benämnas för debitering.

Det finns fyra olika varianter av självdeklarationer. Fysiska personer, alltså privatpersoner, enskilda firmor och delägare i handelsbolag ska deklarera med inkomstdeklaration 1. Självdeklarationen är redan förtryckt med uppgifter om inkomster, pensionssparande, inkomsträntor med mera. Du som deklarerar ska kontrollera dessa uppgifter och du kan även göra ändringar och komplettera med fler uppgifter. På en sammanställning som kommer med den förtryckta deklarationen framgår det om den skattskyldige ska få skatteåterbäring eller betala restskatt. Om för mycket skatt betalats in under årets får den skattskyldige skatteåterbäring och har för lite skatt betalats in måste en restskatt betalas.

Även företag ska inkomstdeklarera. Inkomstdeklaration 2 ska lämnas in av aktiebolag och ekonomiska föreningar . I företagets deklaration ska det redovisas hur mycket företaget tjänat och hur mycket skatt som betalats in. Företagets bokslut ligger som grund för uppgifterna i deklarationen. När Skatteverket får in uppgifterna fastställs den slutliga skatten. Inkomstdeklaration 3 gäller för bland annat ideella föreningar och stiftelser . Handelsbolag och kommanditbolag ska deklarera på Inkomstdeklaration 4. Självdeklarationen kan skickas till Skatteverket via brev eller elektroniskt.

Lär dig mer om skatter och moms

Kopiera länk hit

Med rätt kunskaper om skatter och moms minimerar du riskerna för ditt företag – både risken att någonting blir fel och risken att du betalar för mycket eller för lite skatt. Vi har skapat en guide om skatter och moms om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.

Sjukersättning

Sjukersättning kan betalas till personer mellan 19 och 64 år som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som innebär att personen troligtvis aldrig mer kommer att kunna arbeta.

Stiftelse

En stiftelse förvaltar tillgångar och fördelar dessa enligt föreskrivna stadgar och bestämmelser.

Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.