Sjukersättning

Sjukersättning kan betalas till personer mellan 19 och 64 år som har en funktionsnedsättning eller sjukdom som innebär att personen troligtvis aldrig mer kommer att kunna arbeta.

Sjukersättning från 19 års ålder

Kopiera länk hit

I juli samma år som du fyller 19 kan du få hel sjukersättning, förutsatt att du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du varken kan arbeta nu eller i framtiden. Detta gäller inom alla yrken på arbetsmarknaden, även anpassade arbeten med lönebidrag. Förutom att ha en helt nedsatt arbetsförmåga, är ett annat krav att måste du vara försäkrad i Sverige. Detta gäller även om du bor i ett annat land. Du kan alltså fortfarande ha rätt till sjukersättning så länge du är försäkrad i Sverige. Efter du har fyllt 30 år förändras kriterierna något för sjukersättning. Till skillnad från tidigare räcker det med tre fjärdedels, halvt, eller en fjärdedels nedsatt arbetsförmåga för att ha rätt till sjukersättning. I övrigt är förutsättningarna desamma.

Så mycket kan du få i sjukersättning

Kopiera länk hit

Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har tjänat i ditt arbetsverksamma liv. Detta gäller endast i de fall där du faktiskt har arbetat tidigare. Du får 64,7 % av din genomsnittliga inkomst under tidigare år, och du kan maximalt få en sjukersättning på 23 171 kr brutto per månad (gäller för 2024).

Garantiersättning

Kopiera länk hit

Om du har haft särskilt låg inkomst, eller kanske inte arbetat tidigare över huvud taget, kan du istället ha rätt till garantiersättning. Denna ersättning baseras på hur länge du har bott i Sverige och hur gammal du är. Garantiersättningen förändras mellan 19 och 30 års ålder och ökar med ett par hundra kronor varje år vid hel ersättning. När du har fyllt 30 har du nått högsta möjliga garantiersättning som år 2024 uppgår till 13 275 kr brutto per månad.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om löner där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.