Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.

Utdelning till bolagets aktieägare

Kopiera länk hit

När du är aktieägare i ett bolag är du delägare i bolaget. Ett aktiebolag som går med vinst, där intäkterna är större än kostnaderna, kan välja att återinvestera vinsten i verksamheten för att företaget ska fortsätta att utvecklas och växa eller lämna vinsten som utdelning till sina aktieägare. Vinstutdelning är ett sätt för aktieägarna/investerarna att få avkastning på sin investering. I bolagets utdelningspolicy kan man få information om hur stor del av vinsten som ska delas ut till dess ägare.

Utdelning – så fungerar det

Kopiera länk hit

Hur stor utdelningen är bestäms på bolagets årliga bolagsstämma och delas sedan mellan ägarna efter hur stor ägarandel varje ägare innehar. En utdelning delas ofta ut i likvida medel men ibland även som andra tillgångar, till exempel fastigheter eller ytterligare aktier. Vanligen delas utdelningen ut en gång om året på våren när årets bokslut är klart. Ett aktiebolag kan även ge extra utdelning till sina ägare. Det kan hända om företaget till exempel sålt av en verksamhet eller en större tillgång. Som ägare betalar man skatt på utdelning. Dock är skatten på utdelning oftast lägre än skatten på lön varför det kan vara gynnsammare att ta ut utdelning än lön. I en enskild firma eller ett handelsbolag finns istället skatteregler om räntefördelning. Tänk på: Om du tar utdelning istället för lön blir din inkomst inte pensionsgrundande.

Lär dig mer om att starta aktiebolag

Kopiera länk hit

Att starta eget aktiebolag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta aktiebolag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.