Passiv näringsverksamhet

Med passiv näringsverksamhet syftar man på att man själv inte arbetar i verksamheten.

En person som driver en enskild näringsverksamhet måste uppge om verksamheten drivs aktivt eller passivt. En aktiv näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs med den egna arbetsinsatsen. Är näringsverksamheten passiv arbetar man inte själv i verksamheten. I den aktiva näringsverksamheten betalar man egenavgifter, något som gör att inkomsten ger både pensionsrätt och andra förmåner . Driver man en passiv näringsverksamhet betalar man inte egenavgifter utan löneskatt.

Näringsverksamhet med sjukpenning

Kopiera länk hit

Om en person som driver näringsverksamhet får sjukpenning som är beräknad på inkomst från samma verksamhet, bör inkomsten betecknas som aktiv. Detta eftersom Försäkringskassan endast får betala ut sjukpenning på inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Särskild löneskatt och egenavgifter

Kopiera länk hit

Eftersom en passiv näringsverksamhet innebär att man betalar löneskatt och inte egenavgifter kan det vara bra att göra en jämförelse mellan de två skatterna . Löneskatten för arbetsgivare ligger idag på 24,26 % medan egenavgifter ligger på cirka 29 %. Dock går det att göra avdrag för vissa egenavgifter. Vanligtvis ska den som driver aktiv näringsverksamhet och som är född 1955 eller senare göra avdrag för egenavgifter på högst 25 % av underlaget.

Deklaration för egen näringsverksamhet

Kopiera länk hit

I en egen näringsverksamhet är det vanligast att man deklarerar i stort sett alla inkomster och utgifter under inkomst av näringsverksamhet. De ska alltså inte blandas samman med inkomst av tjänst eller kapital. Dock finns det vissa undantag. När en egen näringsverksamhet deklarerar kapitalvinster och utdelningar på finansiella tillgångar ska inkomsterna istället deklareras som inkomst av kapital .

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Förmån

En förmån är ersättning för arbete eller ett positivt erbjudande som en anställd kan erhålla utöver den vanliga lönen.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Kapital

Kapital är en insats som kan ge avkastning.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.

Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.