Engagemansbesked

Ett engagemangsbesked visar ett företags samtliga engagemang hos banken per ett visst datum.

Vad innehåller ett engagemangsbesked?

Kopiera länk hit

Ett engagemangsbesked, som även kallas för engagemangssammanställning och engagemangsspecifikation, är en sammanställning över ett företags samtliga engagemang hos banken. Förutom alla tillgångar och skulder innehåller engagemangsbeskedet även information som borgensåtaganden , garantier , krediter , panter , hypotekslån , särskilda villkor etc. 

Hur beställer man ett engagemangsbesked?

Kopiera länk hit

Engagemangsbeskedet är ett officiellt dokument som beställs hos banken av ett företags firmatecknare . Ett engagemangsbesked tas vanligen ut i samband med bokslutsdagen, och behöver därför beställas efter att det datumet har passerat. 

Varför vill revisorn ha ett engagemangsbesked?

Kopiera länk hit

Det är vanligt att en revisor eller redovisningsbyrå vill se ett företags engagemangsbesked i samband med att bokslutet ska upprättas. Anledningen till att det efterfrågas är för att kunna stämma av sammanställningen av engagemangen mot bolagets räkenskaper och årsredovisning. Även om revisorn eller redovisningsbyrån har tillgång till företagets kontoutdrag behövs ofta ett engagemangsbesked, då det ger en total och övergripande bild av företagets åtaganden hos banken – vilket inte ett kontoutdrag alltid gör.

Kostar det något att ta ut ett engagemangsbesked?

Kopiera länk hit

Vissa banker tar ut en avgift för att ta ut ett engagemangsbesked, medan andra banker erbjuder det helt kostnadsfritt.

Relaterade ord
Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Borgen

Borgen innebär en skyldighet att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs och stå för skulden så som sin egen.

Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet och rätt att skriva under rättshandlingar i företagets namn.

Garanti

Garanti är en utfästelse, ett avtal, att säljaren ansvarar för reparation, kompensation eller återbetalning av en vara under en viss tid.

Hypotekslån

Hypotekslån är en låneform där låntagaren använder ett fysiskt objekt som säkerhet för lånet, till exempel en fastighet.

Kontokredit

Kontokredit är en form av kredit som innebär att du kan fortsätta betala från ditt konto även när pengarna på kontot är slut.

Pant

Pant är den lösa egendom som en låntagare lämnar som säkerhet till en långivare i samband med ett lån eller en kredit.

Revisor

En revisor är en person som granskar ett företags bokföring.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.