Firmatecknare

Firmatecknare är den eller de personer som har befogenhet och rätt att skriva under rättshandlingar i företagets namn.

En firmatecknare skriver under avtal

Kopiera länk hit

En firmatecknare, en eller flera fysiska personer, företräder företaget och har befogenheter att i företagets namn företa rättshandlingar som till exempel att skriva under avtal. Man skiljer mellan enskild och kollektiv firmateckning. Vid en enskild firmateckning kan firmatecknare var för sig underteckna handlingar för företagets räkning. Kollektiv firmateckning betyder att minst två personer måste skriva under för att det ska vara giltigt. När företaget valt firmatecknare ska detta registreras hos Bolagsverket. I ett aktiebolag väljer styrelsen firmatecknare. Aktiebolagets vd har rätt att underteckna handlingar som rör den löpande förvaltningen. I en enskild firma är det den som driver verksamheten, den enskilde näringsidkaren , som är företagets firmatecknare. I en ekonomisk förening är det vanligt att utse två firmatecknare, ofta ordföranden och kassören, alltså kollektiv firmateckning. Det är viktigt att kontrollera vem som är behörig firmatecknare för att försäkra sig om att avtal och andra handlingar ska vara giltiga. En firmatecknare kan delegera ansvaret genom en fullmakt till en annan person.

Verklig huvudman

Kopiera länk hit

Firmatecknare ska inte förväxlas med verklig huvudman. En verklig huvudman är den person eller de personer som äger eller kontrollerar en juridisk person , alltså ett företag eller en förening. Den som äger mer än 25 procent i ett aktiebolag är bolagets verkliga huvudman. Verklig huvudman ska anmälas till Bolagsverket. Enligt ett EU-direktiv ska alla länder i EU föra register över verkliga huvudmän i syfte att bekämpa penningtvätt och terrorism. Enskilda näringsidkare behöver inte anmäla verklig huvudman.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Enskild näringsidkare

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det även kallas, är en företagsform som drivs av en ensam privatperson som ägare.

Fullmakt

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar åt en annan person.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Styrelse

En styrelse består av en grupp personer som utsetts till att ansvara och styra ett aktiebolag, förening, stiftelse eller annan juridisk person.