Hypotekslån

Hypotekslån är en låneform där låntagaren använder ett fysiskt objekt som säkerhet för lånet, till exempel en fastighet.

Bolån är ett hypotekslån

Kopiera länk hit

Bolån är den vanligaste typen av hypotekslån, eller bottenlån som det också kallas. Fastigheten pantsätts och dess värde utgör därmed säkerhet för bolånet. Ordet hypotek härstammar från grekiskan och betyder just pant. I samband med hypotekslånet lämnas i teorin ett intecknat pantbrev över till långivaren. I praktiken överlämnas dock ingenting från låntagaren, utan istället vänder man sig till Lantmäteriet för att ansöka om inteckning i fastigheten. De sköter registreringen av pantbrevet och lämnar ut detta som bevis på säkerhet efter begäran från banken. Även de lån du tar för att renovera eller bygga ut din fastighet är i regel hypotekslån, eftersom du fortsatt använder husets värde som säkerhet. Det finns ofta möjlighet att flytta över ett hypotekslån från en långivare till en annan. Långivare som erbjuder hypotekslån är i regel banker.

Amortering och ränta

Kopiera länk hit

Återbetalningar av lån kallas för amorteringar och därtill tillkommer alltid en ränta. Räntan fungerar som en avgift som du betalar långivaren för att du har fått låna pengarna. Hur mycket ränta du ska betala för just ditt hypotekslån beror på flera faktorer och förhandlas fram med banken innan du tar lånet. Du väljer mellan rörlig eller fast ränta, där den rörliga räntan ger dig större frihet tack vare en kortare bindningstid, medan en fast ränta kan innebära större trygghet och möjlighet att planera din ekonomi. En fördel med hypotekslån generellt är att räntan i regel blir relativt låg. Detta tack vare värdet i hypoteket, eller panten. Vid lån utan säkerhet, som till exempel blancolån, kan du räkna med betydligt högre ränta.

Relaterade ord
Amortering

Amortering är det belopp som betalas av på ett lån eller skuld vid varje betalningstillfälle under en viss period.

Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.