Garanti

Garanti är en utfästelse, ett avtal, att säljaren ansvarar för reparation, kompensation eller återbetalning av en vara under en viss tid.

Garanti – ett avtal mellan säljare och köpare

Kopiera länk hit

En garanti för en såld produkt kan lämnas till köparen av säljaren eller tillverkaren men en garanti är frivillig vilket betyder att säljaren eller tillverkaren inte är skyldiga att ge den. En garanti innebär att säljaren eller tillverkaren tar på sig ett ansvar för att produkten ska fungera under en viss tid efter köpet. När konsumenten vill använda garantin ska säljaren eller tillverkaren som lämnat garantin reparera produkten, göra ett prisavdrag eller ett återköp, erbjuda en annan produkt eller i vissa speciella fall ge ett skadestånd. Men en garanti gäller aldrig om konsumenten använt produkten på ett onormalt sätt, vanvårdat den, varit med om en olycka eller inte följt skötsel- och serviceanvisningar. Företaget, säljaren eller tillverkaren, bestämmer hur garantin ska se ut och hur länge den varar och ska ge en skriftlig information om vad garantin innehåller till köparen.

Skillnaden mellan garanti och reklamationsrätt

Kopiera länk hit

En garanti är frivillig och fungerar som ett komplement till konsumentlagstiftningen som skyddar och ger konsumenten grundläggande rättigheter. Konsumentskyddet är extra starkt under de första sex månaderna efter inköpstillfället men en konsument har rätt att göra en reklamation på ett ursprungligt fel, till exempel ett fabrikationsfel, i upp till tre år från köpet. Under de fösta sex månaderna efter ett köp betraktas felet alltid som ett ursprungligt fel och varan kan därför reklameras. En garanti kan bara ge bättre rättigheter än de som finns i konsumentlagstiftningen, aldrig sämre, och en konsument kan ha både rätt att reklamera och till garanti.

Relaterade ord
Produkt

Produkt är en vara eller tjänst som är resultat av utfört arbete.