Pant

Pant är den lösa egendom som en låntagare lämnar som säkerhet till en långivare i samband med ett lån eller en kredit.

Panten fungerar som en säkerhet vid lån

Kopiera länk hit

För att bevilja ett lån kräver långivaren oftast någon form av säkerhet för att kunna säkerställa återbetalningen. Här spelar faktorer som inkomst en viktig roll, men låntagaren kan även visa på en god återbetalningsförmåga genom att använda exempelvis bostadsrätt, bil, tavlor, värdepapper eller annan lös egendom som säkerhet. Denna lösa egendom kallas för pant och den rätt som pantinnehavaren, alltså långivaren, har att sälja sin pant för att till exempel få betalt för en fordran kallas för panträtt.

Hur överlämnas pant?

Kopiera länk hit

Huvudregeln säger att panten ska överlämnas till långivaren för att denne ska få så kallad förmånsrätt till panten. Det finns dock undantag där man på grund praktiska skäl istället lämnar över så kallade pantbrev , till exempel när panten är en bostad eller fastighet. Villans eller bostadsrättens marknadsvärde blir då bankens säkerhet.

Pantsättning hos pantbanker

Kopiera länk hit

Att pantsätta lös egendom som säkerhet vid lån är något som människan har ägnat sig åt länge och pantbanker tros till exempel ha funnits i Asien redan för 2000 år sedan. På en pantbank kan en person lämna in sina värdesaker som pant för att få deras värde i pengar. Man kommer då även överens om när panten senast måste köpas tillbaka. Om man inte löser ut sin pant i tid säljer pantbanken vanligtvis ägodelarna på auktion. Skulle en låntagare hamna i en dålig ekonomisk situation och inte kan betala tillbaka lånet enligt det låneavtal som har tecknats kan långivaren alltså kräva att den lösa egendom som satts i pant ska säljas. Detta eftersom panten är långivarens säkerhet på att få sina utlånade pengar återbetalda.

Relaterade ord
Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Pantbrev

Pantbrev är en handling som bevisar att en fastighet blivit intecknad. När du tar ett bolån för att köpa en fastighet kan banken ta fastigheten som säkerhet för lånet. Handlingen som bevisar inteckningen av fastigheten kallas för pantbrev.