Pantbrev

Pantbrev är en handling som bevisar att en fastighet blivit intecknad. När du tar ett bolån för att köpa en fastighet kan banken ta fastigheten som säkerhet för lånet. Handlingen som bevisar inteckningen av fastigheten kallas för pantbrev.

Vad är syftet med pantbrev?

Kopiera länk hit

Pantbrevets syfte är att fungera som en säkerhet för långivaren . Pantbrevet behåller banken hos sig till dess att lånet är betalat och därefter kan pantbrevet lämnas tillbaka till fastighetsägaren. Om långivaren inte kan betala tillbaka sitt lån använder banken sitt pantbrev och fastigheten säljs. Banken är i och med sitt pantbrev prioriterad fordringsägare och får i första hand pengarna från försäljningen. Därmed kan banken få tillbaka sina pengar plus eventuell ränta .

Hur beställs ett pantbrev?

Kopiera länk hit

En beställning av ett nytt pantbrev görs hos Lantmäteriet mot en avgift. Avgiften består av en administrationsavgift och två procent av pantbrevets belopp. Ansökan om pantbrev kan både göras i pappersform eller elektroniskt till Lantmäteriet av dig som fastighetsägare eller av din bank.

Relaterade ord
Långivare

Långivaren är ett bolag, en bank, en finansiell institution eller en person som lånar ut pengar. Den som tar lånet är en låntagare.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.