Dela denna artikel

Arbetsgång koncernkonsolidering (Månad)

Koncern

I denna artikel kommer du att lära dig om arbetsgången vid koncernkonsolidering på månadsbasis.

1) Initiera koncernbokslut
Skapa koncern bokslutsperiod: Hur skapar jag ett koncernbokslut?

Gör en avstämning och kontrollera att valutakurserna är korrekta.

2) Läs in bokföringsdata
Läs in bokföringen via ditt bokföringssystem genom att klicka på Importera från bokföringssystem.

Alternativt så kan du ladda upp SIE-filer från ett bokföringssystem: Hur läser jag in en SIE4-fil när jag har tillägget Koncern?

Har koncernbolaget utländska dotterbolag så ska man läsa in bokföringen via excel om SIE-formatet inte stöds av bokföringssystemet: Ladda upp bokföring till dotterbolag med Excel

3) Avstämning
Gör sedan en avstämning och kontrollera att:

  • Är data korrekt importerat?

  • Att det inte finns nya vilda konton?

  • Om bokföringsdata i tidigare perioder ändrats?

4) Skapa koncernbokslut

- Importera koncernbolagsdata till koncern Importera bokföring till koncernbolaget

- Kör/uppdatera textanalys
- Avstämning
- Konton UB=IB, koncern & koncernbolag
- Motpartsavstämning

5) Kör automatiska elimineringar

- Kör elimineringsregler
- Kör Goodwill avskrivningar enligt plan
- Kör avskrivningar/omvärdering av över/undervärden

6) Hantera ej matchade transaktioner
Söka & matcha ej matchade transaktioner

7) Manuella elimineringar

- Hur skapar jag en manuell eliminering?
- Ad-hoc elimineringar
- Justeringar
- Förvärvs/avyttrings-eliminering
- Goodwill överavskrivning?
- Övervärde överavskrivning?
- Omvärdering övervärden

8) Kontrollera & Lås bokslut

- Motpartskontroller
- Övriga kontroller
- Lås koncernbokslut

9) Rapportera & publicera

- Skapa rapporter: Skapa rapporter och rapportmallar
- VD, Ledningsgrupp och verksamhet
- Styrelse
- Kvartalsrapport
- Årsrapport
- Skapa koncerntabell
- Publicera: Hur publicerar jag en rapport för styrelsen?

Fick du den hjälp du sökte?