Dela denna artikel

Hur skapar jag en manuell eliminering?

Koncern

Navigera till konsolideringsverktyget och tryck sedan på fliken Elimineringar.

Du kan nu välja att skapa en eliminering direkt i underfliken Koncern eller Elimineringar.

Klicka på knappen Ny Eliminering. Ange en beskrivning för elimineringen och sedan elimineringsdatum. Gå vidare och välj elimineringstyp i dropdownmenyn för kategorier. Systemet har kategorierna Ad-hoc, FE (Förvärvseliminering) samt Period (Periodeliminering). Du kan även skapa egna kategorier. Ange sedan en beskrivning för transaktionerna i elimineringen, vilken organisation det gäller, beloppen och klicka sedan på spara.

OBS! totalsumman måste bli 0 för att man ska kunna spara elimineringen.

Fick du den hjälp du sökte?