Dela denna artikel

Ladda upp bokföring till dotterbolag med Excel

Koncern

För att ladda upp din bokföring med excel behöver du först logga in på moderbolagets konto. Klicka sedan på Koncern längst ned i vänstermenyn.

Klicka på Koncernkonsolidering för att komma till koncernverktyget.

När du är i koncernkonsolidering verktyget klickar du sedan på fliken Juridisk bokföring.

Du kommer nu att se flera alternativ. Klicka på pilen bredvid knappen Ladda upp bokföringsfiler välj sedan Exportera bokföringsmall.

Välj sedan det räkenskapsår du vill ladda ner mallen för. Du kan även välja att skapa ett nytt räkenskapsår. Observera att detta endast skapar ett räkenskapsår för bokföringsdatan och inte i koncernkonsolidering verktyget. Välj Spara och sedan Exportera.

En nedladdning kommer automatiskt att påbörjas av bokföringsmallen. Kontrollera gärna att din webbläsare inte blockerar nedladdningar om inget händer. Bokföringsmallen är i excelformat och innehåller tre flikar. Ett försättsblad, en flik för balanskonton och en flik för resultatkonton.

Fyll i konto, kontonamn, ingående balans och belopp under respektive period i balansfliken.

Fyll i konto, kontonamn, ackumulerade beloppet och belopp under respektive period i resultatfliken.Spara excelfilen och gå tillbaka till koncernverktyget. Klicka sedan på Ladda upp bokföringsfiler.

Välj filen du vill ladda upp och kontrollera att informationen stämmer. Klicka sedan på Ladda upp bokföringsfiler.

Du kan nu kontrollera att bokföringen har laddats upp genom att navigera till dotterbolagets konto och sedan på Datahantering.

Fick du den hjälp du sökte?