Dela denna artikel

Rapporter - Publicera en rapport

Koncern

Du hittar publicerade och ej publicerade rapporter under Rapporter och Alla rapporter i vänstermenyn.

Väl inne i vald rapport trycker du på knappen Publicera.

Välj vilka styrelsemedlemmar rapporten ska skickas till och tryck Publicera.

Under Deltagare kan du även bjuda in användare att redigera rapporten. Välja vilka styrelsemedlemmar som ska vara med att redigera rapporten och tryck Bjud in för att redigera.

När du klickat Publicera och godkänt publiceringen genom att trycka OK visas rapporten under Publicerade rapporter.

Fick du den hjälp du sökte?