Dela denna artikel

Importera bokföring till koncernbolaget

Koncern

Kontrollera att bokföringsfilerna har laddats upp under Juridisk bokföring och Bokföringsdata om inte ladda då upp bokföringsfilerna genom att klicka på Importera från bokföringssystem eller Ladda upp Bokföringsfiler.

Kontrollera sedan att avstämningen mellan ingående balansen stämmer genom att klicka på Juridisk bokföring och Avstämningar balans.

Klicka sedan på fliken Koncerndata och Bokföringsdata. Behöver du justera valutakurser så behöver du göra det innan du importerar bokföringen till koncernen. Klicka till slut på knappen Importera bokföring till koncern.

När du har laddat upp bokföringsdatan visas hur väl datan har lästs in i olika färger.

Grönt = OK, bokföringsdatan är inläst

Gult = Det skiljer i bokföringsdata mellan dotterbolag och koncernbolaget

Blått = Det finns bokföringsdata som är redo att läsas in i koncernen

Rött = Bokföringen är ej inläst

Grått = Dotterbolag ägdes ej vid den perioden där det är grått

Fick du den hjälp du sökte?