Behörigheter i Fortnox Fakturering

Fakturering

Företagets programadministratör eller systemadministratör‍ har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till.

Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen. Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare‍ i programmet.

Tilldela behörigheter

Kopiera länk hit

Klicka på ikonen för Fakturering vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter.

Kundfakturor: PÅ. Denna funktion ger användaren möjlighet att se och skicka befintliga kundfakturor. För att användaren ska kunna göra mer i programmet så måste du markera aktuella behörigheter nedan:

Spara: Med denna behörighet kan användaren skapa, ändra och spara kundfakturor.

Bokför: Behörighet att inte bara spara, utan även att bokföra kundfakturor.

Makulera: Behörighet för att få makulera kundfakturor.

Periodisera: Ger möjlighet att periodisera en kundfaktura.

Se skapad av/ändrad av: Varje gång en faktura skapas eller ändras så loggas det vem som gör det. Med denna behörighet kan man se denna information på fakturorna.

Se täckningsbidrag/täckningsgrad: På varje faktura räknar programmet ut TB/TG, behörigheten ger möjlighet att se detta.

Markera med lagerhantering klar: Tillsammans med Fortnox Lager sätts fakturor som lagerklara när fakturan är levererad. Behörigheten ger möjlighet att påverka lagersaldot samt göra utleverans på fakturan.

Inbetalningar: Behörighet för att kunna registrera inbetalningar på kundfakturor samt godkänna betalfiler som har kommit in från banken.

Påminnelser: Denna behörighet gör det möjligt att kunna skicka iväg påminnelser på fakturor.

Räntefakturering: Ger möjlighet att skapa räntefakturor på kundfakturor där kunden har betalat in för sent.

Husarbete: Funktionen gör det möjligt att kunna skapa rot/rut-filer som går att läsa in på Skatteverket. Ger även möjlighet att göra inbetalning för skattereduktionen under husarbetesfliken.

Avtalsfakturering: PÅ. Ger användaren möjlighet att kunna se alla avtal som ligger upplagda under avtalsfakturering. För att kunna göra mer i avtalsfaktureringen måste nedanstående behörigheter tilldelas:

Spara: Ger användaren möjlighet att skapa, ändra och spara avtal.

Fakturera avtal: Denna behörighet ger användaren möjlighet att skapa avtalsfakturor utifrån avtalen som finns.

Avtalsmallar: Behörigheten gör det möjligt att skapa avtalsmallar som sedan kan användas för att skapa avtal.

Visa inställningar: Gör det möjligt att ändra inställningarna för allt som har med fakturering att göra., exempelvis betalsätt, betalningsvillkor, procentsatser för husarbete med mera.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen.

Rapporter och Register/Övrigt

Kopiera länk hit

I samband med att du sparade behörighetsinställningarna fick du frågan om användaren också ska få tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet. Svarade du ja på den frågan så har användaren fått behörigheter till rapporterna och registren.

Om du svarade nej kan du i efterhand klicka på ikonerna i kolumnerna och lägga till behörigheterna för rapporter och register i de program som användaren har behörighet för.

Under Register/Övrigt finns även några ytterligare behörigheter som inte har med register att göra; Anonymisera räkenskapsår, Hantera borttagna användare, Radera behandlingshistorik, Kreditupplysningar och Inställningar för bevakning.

Läs mer här:
Behörigheter Gemensamt - Rapporter‍
Behörigheter Gemensamt - Register/Övrigt‍

Fick du den hjälp du sökte?