OSS - Tröskelvärde

Fakturering

Företag som säljer varor och tjänster till icke beskattningsbara personer, exempelvis privatpersoner, kan bli skyldiga att registrera sig för moms i köparens land.

Om den sammanlagda försäljningen överstiger 99 680 kr till konsumenter i andra EU-länder måste företagaren debitera köparlandets moms på försäljningen. För att slippa momsregistrera sig i varje EU-land där det finns köpande konsumenter kan säljaren välja att deklarera momsen i en ny e-tjänst hos Skatteverket (OSS).

Har du överstigit tröskelvärdet kan du läsa mer om hur du hanterar försäljning enligt OSS i Fortnox här: OSS - One Stop Shop‍

Du kan läsa mer om reglerna och hur de påverkar dig på Skatteverkets hemsida .


Överstiger tröskelvärdet, 99 680 SEK

Kopiera länk hit

När din totala omsättning till kunder med kundtyp privatperson samt landskod inom EU (exklusive Sverige) passerar tröskelvärdet i svenska kronor får du upp ett kort i lobbyn men även ett kort i appen som talar om att du har överskridit gränsen. Du behöver ställa ut en faktura som även behöver vara bokförd för att du ska få upp informationen i programmet. Detta kort kommer att visas i både appen och på webben för dig som använder faktureringsprogrammet, du kan se på bilderna nedan hur det ser ut.

Ovan kort visas om du arbetar i Fortnox Fakturering på webben.

Ovan kort visas om du arbetar i Fortnox Fakturering i appen.


Varningsmeddelande

Kopiera länk hit

När du som användare i Fortnox bokför en faktura som gör att tröskelvärdet överskrids kommer du även att få upp ett varningsmeddelande som talar om detta för dig. Detta på grund av att om beloppet 99 680 kr överskrids är tjänsterna eller varorna omsatta utomlands från och med den transaktion som medför att beloppet överskrids. Du har då möjlighet att justera momsen på din faktura innan du väljer att bokföra denna.

Annan än svensk moms på fakturan

Kopiera länk hit

Om du överstiger tröskelvärdet kan du behöva ta ut moms enligt köparens lands regler och redovisa detta i en OSS (One-stop-shop) deklaration hos Skatteverket. Här kan du läsa mer om hur du gör för att skapa upp en momssats som avviker från standard i Fortnox: OSS - One Stop Shop‍


Rapport

Kopiera länk hit

Om du löpande önskar att följa upp din totala försäljning till privatpersoner inom andra EU-länder kan du ta ut rapporten under Kundstatistik i Fortnox.

Du väljer då Rapporter - Kundstatistik - Utökad sökning (kund) - bockar i Privatpersoner och Länder inom EU (exklusive Sverige). Då får du ut en rapport med din totala omsättning till privatpersoner i andra EU-länder. Se bilden nedan:

Fick du den hjälp du sökte?