Skapa ny kund

Fakturering

Du kan enkelt skapa en ny kund och samla alla nödvändiga uppgifter om kunden i vårt kundregister.

Ju mer information du anger om din nya kund, desto smidigare blir det att i framtiden skapa offerter, order eller fakturor till kunden.

Skapa ny kund i ditt kundregister

Kopiera länk hit

För att skapa en ny kund, gå till Register - Kunder och klickar på knappen Skapa ny uppe till höger i vyn. Fyll i de uppgifter du har om kunden.

Du kan använda dig av automatisk adresshämtning genom att endast fylla i kundens person- eller organisationsnummer och klicka på entertangenten.
Läs mer om det här: Gratis och automatisk adresshämtning‍

Grunduppgifter
På fliken Grunduppgifter fyller du i de obligatoriska uppgifterna Kundnummer och Kundnamn. Här kan du också fylla i e-postadress, kundtyp och en eventuell branschkod. När du fyllt i e-post får du frågan om e-postadressen även ska användas som e-postadress när du skickar offert, order och faktura till kunden. Svarar du ja på denna frågan sätter vi då även e-post som förvalt distributionssätt på dessa tre dokumenttyper offert, order och faktura.

Faktureringsuppgifter
Nästa flik är Faktureringsuppgifter, här anger du bland annat Betalningsvillkor och vilken Prislista du vill koppla till din nya kund. Du väljer även vilken momstyp som ska kopplas till kunden. Om du exempelvis levererar en produkt till en köpare utanför EU så ska du märka den kunden med momstyp Export.

Tänk på att ju fler uppgifter du lägger in från början, desto mindre behöver du ange varje gång du lägger in en kund på en faktura. Du kan när som helst gå in och ändra eller komplettera uppgifterna genom att klicka på aktuell kund i registret. Klicka på Spara när du är klar. Du kan också ändra uppgifterna när du skapar en faktura, om en faktura till exempel ska ha ett annat betalningsvillkor än det som hämtas upp från kundregistret.

Affärshändelser
Under fliken Affärshändelser ser du vilka offerter/order/fakturor som har skapats med den aktuella kunden. Även här har du möjlighet att göra en mer specifik sortering där du exempelvis kan välja att visa vilka offerter/order/fakturor som skapats med kunden inom ett visst datumintervall eller inom ett visst projekt.

Skapa kund via offert, order eller faktura

Kopiera länk hit

Vill du lägga upp en ny kund så kan du göra det via en offert, order eller faktura, genom att klicka på plustecknet i fältet Kund.

Du kommer då in i kundregistret och kan lägga upp kundens uppgifter, läs mer ovan.

Importera kunder från befintligt kundregister

Kopiera länk hit

Om du har ett kundregister sedan tidigare, från ett annat faktureringsprogram kan du på egen hand importera detta register i Fortnox.

Läs mer här: Import av kundregister

Fick du den hjälp du sökte?