Valuta

Valuta är en godkänd form av pengar, ett betalningsmedel, och används för betalning av varor och tjänster.

Ett betalningsmedel för varor och tjänster

Kopiera länk hit

En valuta är ett betalningsmedel i form av pengar som utfärdas av ett lands regering och som accepteras som ett betalningsmedel. Valutan har ofta inget värde i sig själv utan värdet kommer med den allmänna acceptansen av valutan. Exempel på olika valutor är den svenska kronan, den amerikanska dollarn, den europeiska euron och det brittiska pundet. Det finns även privata valutor och digitala valutor, till exempel bitcoin. En valuta används vid handel av varor och tjänster. En valuta kan även användas som en handelsvara och fungerar då på samma sätt som till exempel aktier och obligationer . Detta brukar kallas valutahandel och sker oftast mellan banker och valutamäklare.

Fast eller rörlig valutakurs

Kopiera länk hit

Valutakursen bestämmer det pris som valutan kan växlas mot och kursen kan antingen vara fast eller rörlig. En fast valutakurs innebär helt enkelt att två länder genom internationella avtal låser kursen mellan sina valutor. En rörlig valuta innebär att valutan styrs efter marknadens rörelser, till exempel tillgången och efterfrågan på valutan, landets utrikeshandel och -politik, den ekonomiska tillväxten och förväntningarna på landets ekonomi. När en valuta är högt värderad blir landets export dyrare och importen billigare.

Valutor och bokföring

Kopiera länk hit

När ett företag upprättar sin bokföring finns det flera redovisningsprinciper att ta hänsyn till. En av dem är monetärprincipen som innebär att redovisningens alla belopp ska anges i samma valuta. Tillgångar och skulder i form av pengar ska redovisas till balansdagens kurs och andra tillgångar och skulder ska redovisas till anskaffningskursen.

Lär dig mer om import och export

Kopiera länk hit

Som småföretagare kan det vara mycket att tänka på när du ska arbeta med import och export. Det finns flera restriktioner, lagar och regler som varierar beroende på produkt, vikt, värde och antal. Vi har skapat en guide om import och export om du vill lära dig mer.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Export

Export är utförsel av varor eller tjänster utanför ett lands gränser.

Import

Import är köp och införsel av varor över en lands- eller tullgräns.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.

Valutakurs

En valutakurs anger hur mycket en valuta kan växlas mot i förhållande till en annan valuta.