Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

En obligation är ett lån

Kopiera länk hit

En obligation är ett räntebärande skuldebrev som bekräftar att innehavaren har lånat ut pengar till en stat eller ett företag. Staten eller ett företag har möjligheten att istället för att låna pengar av en bank sälja obligationer. Den som sålt en obligation betalar sedan ut en avkastning i form av ränta till innehavaren av obligationen. När en stat delar ut en obligation kallas det för statsobligation medan det kallas för företagsobligation om ett företag gör det.

Hur fungerar obligationer?

Kopiera länk hit

När löptiden för obligationen gått ut betalar långivaren vanligtvis tillbaka lånet. Löptiden för en obligation kan variera mellan olika obligationer. Under tiden har innehavaren fått avkastning i form av ränta.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Avkastning

Avkastning är den inkomst man får på ett investerat belopp, ungefär samma sak som vinst.

Ränta

Ränta är kostnad för att låna pengar eller den avkastning långivaren får för att låna ut pengar.