Valutakurs

En valutakurs anger hur mycket en valuta kan växlas mot i förhållande till en annan valuta.

En valutakurs kan vara fast eller rörlig

Kopiera länk hit

En valutakurs, även kallad växlingskurs, anger det pris som en valuta kan växlas mot. Valutakursen kan antingen vara fast eller rörlig. En fast växelkurs innebär att två länder har låst kursen mellan deras två valutor till en fast nivå. En rörlig valutakurs rör sig fritt efter marknadens rörelser.

Varför ändras valutakursen?

Kopiera länk hit

Valutakurser bestäms på valutamarknaden och styrs framförallt av tillgång och efterfrågan på landets valuta. Följande fyra begrepp används för att beskriva ett lands valutaförändringar:

  • Depreciering: Valutan sjunker i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.

  • Appreciering: Valutan stiger i värde som en följd av efterfrågan och utbudet på marknaden.

  • Devalvering: En valutas officiella växelkurs skrivs ned genom ett politiskt beslut.

  • Revalvering: En valutas officiella växelkurs skrivs upp genom ett politiskt beslut.

Det finns många olika faktorer som påverkar ett lands valutakurs. Exempelvis är förväntningar på ett lands ekonomi , utrikeshandel och ekonomiska tillväxten faktorer om påverkar valutakursen.

Relaterade ord
Ekonomi

Ekonomi innebär hushållning av begränsade resurser.