Ekonomi

Ekonomi innebär hushållning av begränsade resurser.

Vad är företagsekonomi?

Kopiera länk hit

Företagsekonomi är läran om företagets hushållning av begränsade resurser. Ett företags ekonomi är viktigt att hålla koll på och att företaget gör en vinst . I företagsekonomi ingår även andra delar som exempelvis redovisning och marknadsföring .

Bokföring

Kopiera länk hit

Alla företag är skyldiga att bokföra inkomster och utgifter på ett korrekt sätt, oavsett företagets storlek. Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring . Antingen kan du sköta din bokföring själv i ett bokföringsprogram, eller ta hjälp med vissa delar av en redovisningsbyrå och göra utvalda delar själv.

Företagslån

Kopiera länk hit

Bankerna är generellt sett restriktiva med att ge lån till företag, men det finns fler att vända sig till än de traditionella storbankerna, t.ex. finansbolag. De flesta utlånare kräver dock en säkerhet, ofta i form av borgen . Det betyder att du som privatperson blir återbetalningsskyldig om företaget inte kan betala tillbaka lånet.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Borgen

Borgen innebär en skyldighet att ta över någon annans betalningsskyldighet om så behövs och stå för skulden så som sin egen.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Marknadsföring

Marknadsföring är de aktiviteter ett företag gör för att nå ut med sina erbjudanden till kunder och potentiella kunder.

Redovisning

Redovisning innebär att dokumentera och sammanställa företagets ekonomiska information, se även bokföring.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.