Utgående behållning

Den likviditet som finns i slutet av en månad när man gör en likviditetsbudget. Förkortas ofta med UB.

Utgående behållning är samma sak som ett företags utgående likvida medel , det vill säga summan av alla tillgängliga kassa- och bankmedel i företaget. aktier eller obligationer räknas inte med. Utgående behållning är lika med ingående behållning för påföljande period. Det innebär till exempel att utgående behållning år 2020 blir ingående behållning år 2021.

Likviditetsbudget

Kopiera länk hit

En likviditetsbudget används för att räkna ut hur mycket likvida medel som finns samt för att se att man har tillräckligt med medel för sina kommande utbetalningar. För att göra en likviditetsbudget behöver företaget känna till sin ingående behållning, sina inbetalningar samt sina utbetalningar . Den ingående behållningen är alltså föregående räkenskapsperiods utgående behållning och är samtliga likvida medel företaget har. Det kan till exempel handla om kontanter på företagets plusgirokonto, bankkonto eller i företagskassan. Utgående likvida medel, alltså utgående behållning, handlar alltid bara om pengar, som kontanter och kontotillgångar. Alltså räknas inte varulager eller aktier som likvida medel eftersom pengarna inte finns tillgängliga just nu.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.

Inbetalning

När en kund betalar för en vara eller en tjänst tar man emot en inbetalning. En inbetalning sker när likvida medel kommer in till ett företag.

Ingående behållning

De ingående likvida medel man har när man startar en period i en likviditetsbudget.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.

Obligationer

Obligationer är räntebärande skuldebrev där innehavaren har lånat ut pengar.

Utbetalning

En utbetalning är en affärstransaktion då pengar betalas ut.

Varulager

Ett varulager är ett företags tillgångar som är avsedda för försäljning i verksamheten.