Inbetalning

När en kund betalar för en vara eller en tjänst tar man emot en inbetalning. En inbetalning sker när likvida medel kommer in till ett företag.

En inbetalning är ett inflöde av pengar till ett företag som oftast är en följd av att varor eller tjänster har levererats. En inbetalning sker på en viss betalningstidpunkt, vilket inte nödvändigtvis är samma som försäljningstidpunkten. Ibland säljer företag varor på kredit , då är försäljningstidpunkten en annan dag än betalningstidpunkten som då kommer i efterhand. Man kan även beskriva inbetalningar som den händelse som sker när pengar byter ägare. Det är först när pengarna kommer in till företaget som inbetalningen sker. Har kunden betalat på elektronisk väg anses inbetalningen ha ägt rum först när pengarna når mottagarens bankkonto.

När sker en inbetalning?

Kopiera länk hit

Vad som särskiljer en inbetalning från exempelvis inkomster och intäkter är att inbetalningar är själva tillfället då pengarna kommer in till företaget. Inbetalningen sker alltså när en kund betalar sin faktura eller betalar kontant för den vara eller tjänst som sålts. Vanligtvis sker inbetalningar elektroniskt, exempelvis via en banköverföring. När betalningen har registrerats på företagets konto kallas den för en inbetalning. Eftersom det löper en viss tid mellan inkomst- och inbetalningsdag bokför man först inkomsten mot kundfordringar och sedan, när inbetalningen mottagits, bokför man inbetalningen på bankkontot och minskar samtidigt kundfordran.

Vad är skillnaden mellan inbetalning, inkomst och intäkt?

Kopiera länk hit

Inbetalningar sker alltså när en kund betalar för en vara eller utförd tjänst. En inkomst däremot uppstår när du säljer en vara eller tjänst som du ska få ersättning/betalning av köparen för. Inkomstdagen är själva dagen då du fakturerar prestationen i bokföringen och bokför den som en kundfordran. Handlar det om en direktbetalning som sker kontant sammanfaller inkomsten med inbetalningen. Intäkter i sin tur är periodiserade inkomster som bokförs den period prestationen utförts.

Lär dig mer om fakturering

Kopiera länk hit

Det bästa med företagande är att få betalt, men hur går det till i praktiken? Vi har skapat en en guide om fakturering där vi reder ut begreppen och förklarar allt du behöver veta om fakturor och fakturering.

Relaterade ord
Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Kredit

Kredit är höger sida av ett bokföringskonto.

Tjänst

En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde för mottagaren.