Utbetalning

En utbetalning är en affärstransaktion då pengar betalas ut.

Utbetalning sker vid betalningstillfället

Kopiera länk hit

En utbetalning inträffar vid betalningstillfället av en vara eller tjänst, när pengar byter ägare. Ofta sker detta när ett företag betalar en faktura för något man köpt eller beställt. Med en utbetalning minskar företagets likvida medel. Utbetalningar ska bokföras korrekt för att enkelt kunna kontrolleras och överblickas. En leverantörsreskontra hjälper företag att ordna och analysera utbetalningar till olika leverantörer och fungerar som ett register med information över företagets alla utbetalningar till dess leverantörer.

Utbetalning, utgift och kostnad

Kopiera länk hit

Utbetalning ska inte blandas ihop med utgift och kostnad . Alla begrepp är ekonomiska termer för att pengar betalas ut för en vara eller tjänst, men vid olika tidpunkter. Utgift inträffar vid inköpstillfället och är den summa företaget ska betala för en viss vara eller tjänst. Utgifter bokförs ofta som en leverantörsskuld, såvida man inte köpt varan kontant. Utbetalning sker vid den tidpunkt då företaget betalar utgiften. Företaget gör en utbetalning till leverantören, en banköverföring eller kontant betalning, och bokför den som en minskning av leverantörsskulder. Vid bokföring skiljer man alltså på anskaffningstillfället som genererar en utgift och betalningstillfället som blir en utbetalning. En kostnad uppkommer vid förbrukningstillfället och är en periodiserad utgift. Det betyder att företag redovisar utgiften under den period den förbrukas. När företaget förbrukar en vara eller tjänst uppstår en kostnad och kostnaden har därför inget med anskaffnings- eller betalningstidpunkten att göra.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.