Redovisningsbyrå

En redovisningsbyrå hjälper företag med bokförings- och redovisningstjänster.

Företag är bokföringsskyldiga

Kopiera länk hit

Alla som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Det innebär att företagets alla affärshändelser ska registreras och sammanställas, och det ska ske löpande under året. Bokföringen är grunden för att kunna följa upp och styra företaget men även ge externa intressenter som investerare, leverantörer, banker eller Skatteverket, insyn i företaget. Företaget gör sin bokföring via till exempel ett modernt ekonomisystem som Fortnox, genom en redovisningsbyrå, eller både och. Många företag väljer just en kombination: att göra en del av arbetet själv, och vid behov ta råd och stöd från en redovisningskonsult som också jobbar i Fortnox program. Det är ett bra sätt att behålla kontrollen och ha full insyn i företaget. Tänk på att det är alltid du som företagare som har det yttersta ansvaret för företaget och dess bokföring och redovisning.

En redovisningsbyrå erbjuder bokförings- och redovisningstjänster

Kopiera länk hit

En redovisningskonsult på en redovisningsbyrå kan hjälpa till med en rad olika bokförings- och redovisningstjänster. Redovisning är ett vidare begrepp än bokföring och innefattar den löpande bokföringen och även bokslut , årsredovisning och deklarationer . En redovisningsbyrå kan alltså hjälpa företag med allt från den löpande bokföringen, till exempel moms , arbetsgivaravgifter och löner , till årsredovisningar, bokslut och deklarationer. Vissa redovisningsbyråer specialiserar sig inom områden som koncernredovisning, företagsrådgivning eller affärsutveckling. Allt arbete på en redovisningsbyrå ska följa god redovisningssed vilket betyder att redovisningen ska ske enligt lagar, rekommendationer och vedertagen praxis. Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är att redovisningskonsulten sköter bokföringen och redovisningen medan revisorn granskar bokföringen och årsredovisningen.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sitt företags bokföring – arbeta själv, automatiserat eller anlita en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Redovisningskonsult

En redovisningskonsult utför redovisnings- och bokföringstjänster åt företag.