Redovisningskonsult

En redovisningskonsult utför redovisnings- och bokföringstjänster åt företag.

Vad gör en redovisningskonsult?

Kopiera länk hit

En redovisningskonsult utför redovisnings- och bokföringstjänster åt företag , vilket bland annat innebär att konsulten sköter registrering av fakturor och betalningar, redovisar momsen , samt skapar bokslutsunderlag och sammanställer årsredovisningen . Omfattningen på redovisningskonsultens arbete kan variera från att sköta delar av bokföringen, till att sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut och årsredovisning, sköta löner och betalningar samt sköta kontakten med myndigheter.

Vad är en redovisning?

Kopiera länk hit

En redovisning ordnar och sammanställer företagets affärshändelser .

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Affärshändelse

När en ekonomisk transaktion dokumenteras genom en verifikation i företagets bokföring, kallas det för en affärshändelse.

Årsredovisning

En årsredovisning är företagets sammanfattning av årets räkenskaper.

Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Lön

Lön är ersättning för utfört arbete.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.