Näringsidkare

En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som driver en näringsverksamhet.

En näringsidkare driver företag

Kopiera länk hit

Med näringsidkare avses en person, fysisk eller juridisk, som driver en verksamhet av ekonomisk art. Det kan vara en enskild firma , ett aktiebolag eller ett handelsbolag . För att en verksamhet ska kunna klassas som en näringsverksamhet måste tre punkter vara uppfyllda. Det ska vara en självständig verksamhet. Den ska ha ett uttalat vinstsyfte och den ska ha en varaktighet. En näringsidkare kan förvärva rättigheter, ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder och en näringsidkare måste alltid förhålla sig till de regler och lagar som finns, till exempel är en näringsidkare alltid bokföringsskyldig .

En enskild näringsidkare driver en enskild firma

Kopiera länk hit

En enskild näringsidkare är en person som driver en enskild näringsverksamhet, en enskild firma. Företagets organisationsnummer är den enskilde näringsidkarens personnummer. Bolagsformen enskild firma är enkel att starta, inget aktiekapital behövs och det är möjligt att driva olika typer av verksamheter i samma företag. Nackdelen med en enskild firma är att den inte är en egen juridisk person vilket betyder att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden. Det kan till exempel vara att se till att avtal hålls och att skulder betalas. En enskild näringsidkare är bokföringsskyldig. Du måste ha fyllt 16 år för att få starta en enskild firma.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Bokföringslagen

Bokföringslagen reglerar hur bokföringen för en verksamhet ska upprättas.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Enskild näringsidkare

En enskild firma, eller enskild näringsverksamhet som det även kallas, är en företagsform som drivs av en ensam privatperson som ägare.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Skuld

En skuld innebär att man är skyldig någon något, ofta pengar.

Tillgång

En tillgång är något som förväntas kunna ge ekonomiska fördelar i framtiden.