Enskild näringsverksamhet

En enskild näringsverksamhet är ett företag som drivs av en privatperson som ensam äger och ansvarar för verksamheten.

En enskild näringsverksamhet drivs av en enskild näringsidkare

Kopiera länk hit

En enskild näringsverksamhet drivs av en enda person som ensam äger och ansvarar för verksamheten. Företagsformen enskild näringsverksamhet kallas också för enskild firma . Att starta en enskild näringsverksamhet går snabbt och enkelt. Företagaren behöver inte ha ett startkapital motsvarande aktiebolagets aktiekapital . Under en enskild näringsverksamhet kan flera olika verksamheter drivas samtidigt, och det går också bra att anställa personal.

En enskild näringsverksamhet är ingen egen juridisk person , och har därför inget organisationsnummer . Den enskilda näringsidkarens personnummer fungerar istället som en identitetsbeteckning. Företagaren har personligt ansvar för allt som händer i företaget: alla åtaganden, förpliktelser, skulder och ingångna avtal. Om den enskilda näringsverksamheten inte kan betala en skuld blir företagaren betalningsskyldig. Det finns dock olika företagsförsäkringar att teckna som kan eliminera en del av den personliga risken.

Bokföring i en enskild näringsverksamhet

Kopiera länk hit

En enskild näringsverksamhet måste registreras och godkännas av Bolagsverket för företagsskatt, F-skatt . Företaget ska också betala preliminärskatt . Den enskilda näringsidkaren är ansvarig för att beräkna och betala in skatten löpande under året.

En enskild näringsidkare behöver normalt inte ha en revisor. Det är först vid en viss omsättning och ett visst antal anställda som företaget måste anlita en kvalificerad revisor.

Alla enskilda näringsverksamheter, stora som små, är dock bokföringsskyldig. Det innebär att alla ekonomiska transaktioner ska bokföras, antingen enligt faktureringsmetoden eller kontantmetoden , och att ett årsbokslut ska upprättas efter varje räkenskapsår. Alla affärshändelser måste ha en verifikation . Den enskilda näringsverksamheten deklareras i samband med näringsidkarens privata inkomstdeklaration. Vinst i en enskild näringsverksamhet beskattas av den enskilda näringsidkaren.

Så gör du för att starta en enskild näringsverksamhet

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta enskild firma som guidar dig steg för steg. Där hittar du dessutom ett erbjudande som du kan ta del av när du väl har startat!

Relaterade ord
Aktiekapital

Aktiekapital är det kapital aktieägarna har skjutit in i bolaget i samband med bolagets grundande och i form av nyemissioner och fondemissioner.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

F-skatt

F-skatt är en företagsskatt och betalas av företagare som bedriver näringsverksamhet.

Faktureringsmetoden

Med faktureringsmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor vid två tillfällen, när de skickas ut eller tas emot och vid betalningstillfället.

Juridisk person

En juridisk person är ett företag som har samma juridiska rättigheter som en fysisk person.

Kontantmetoden

Kontantmetoden innebär att man bokför inkomster och utgifter när in- och utbetalningarna sker.

Organisationsnummer

Ett organisationsnummer är en unik identitetsbeteckning för juridiska personer.

Preliminärskatt

Preliminärskatt betalas in till Skatteverket och baseras på årets förväntade resultat. Preliminärskatt betalas av både företag och privatpersoner.

Startkapital

Kapital som används för att komma igång med en verksamhet.

Verifikation

En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.