Faktureringsmetoden

Med faktureringsmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor vid två tillfällen, när de skickas ut eller tas emot och vid betalningstillfället.

Faktureringsmetoden och kontantmetoden

Kopiera länk hit

Det finns två bokföringsmetoder för den löpande bokföringen: faktureringsmetoden och kontantmetoden. Med faktureringsmetoden bokförs kund- och leverantörsfakturor vid två tillfällen. Först bokförs försäljning, moms och kundfordran när en kundfaktura skapas och skickas ut. På motsvarande sätt bokförs inköp, moms och leverantörsskuld när företaget får en leverantörsfaktura. Vid betalningstillfället bokförs händelsen en andra gång, och då bokas kundfordran respektive leverantörsskuld bort. När ett företag bokför enligt faktureringsmetoden är det vanligt att man även använder en reskontra , ett slags sidoregister till företagets bokföring. Faktureringsmetoden är obligatorisk för verksamheter med omsättning över 3 miljoner kronor.

Fördelar med faktureringsmetoden

Kopiera länk hit

Faktureringsmetoden ger en bättre överblick över företagets ekonomiska ställning och resultat under räkenskapsåret jämfört med kontantmetoden, då man löpande bokar upp kundfordringar och leverantörsskulder. Alla fakturor kan direkt kopplas till en bokföringspost.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Omsättning

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Reskontra

Reskontra är en term som används inom bokföring och som visar information om transaktioner som har gjorts på ett konto. Sådan information kan till exempel vara fakturor och löner.