Reskontra

Reskontra är en term som används inom bokföring och som visar information om transaktioner som har gjorts på ett konto. Sådan information kan till exempel vara fakturor och löner.

En reskontra är en slags databas med information om till exempel kunder, leverantörer och anställda i företaget. En reskontra kan också beskrivas som ett sidoregister till företagets bokföring . Reskontran gör bokföringen mer överskådlig eftersom den innehåller mycket detaljer per reskontrakonto (kunder, leverantörer och liknande) och på så vis skapar mer ordning. I reskontran kan man spara fakturainformation, påminnelser och betalningar.

Olika typer av reskontror

Kopiera länk hit

Det är bra att ha olika reskontror för olika konton, till exempel kundreskontra och leverantörsreskontra. I en kundreskontra registreras samtliga kundfakturor. Man kan sammanställa en kundfakturajournal som sedan summeras till en bokföringsorder. Bokföringsordern tillsammans med kundfakturajournalen bildar sedan ett bokföringsunderlag.

Reskontra för fakturahantering

Kopiera länk hit

När en kund betalar sin faktura registreras det i kundreskontran. Därefter kan man sammanställa inbetalningarna i en inbetalningsjournal som även den sammanfattas i en bokföringsorder. Fördelar med att använda reskontra är bland annat en ökad kontroll över samtliga fakturor. Du kan enkelt se vilka fakturor som är betalda och vilka som är obetalda. Eftersom du enkelt kan utfärda bokföringsordrar med reskontra blir det enklare att göra ett bokföringsunderlag. För mindre företag som tar hand om sin egen bokföring är det praktiskt med reskontra eftersom det blir enklare att övervaka inkomster och utgifter . Dessutom kan du spara viktig information till ditt redovisningsunderlag.

Reskontra ordnar upp bokföringen

Kopiera länk hit

Det kan lätt bli svårt att hålla ordning på bokföringen, särskilt utan anpassade program. Med reskontran kan du på ett enklare sätt samla all viktig dokumentation till bokföringen i en och samma databas.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Inbetalning

När en kund betalar för en vara eller en tjänst tar man emot en inbetalning. En inbetalning sker när likvida medel kommer in till ett företag.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.