Verifikation

En verifikation är ett underlag i bokföringen ämnat för poster.

Ett företag måste alltid kunna redovisa för sina olika affärshändelser i bokföringen . För att kunna redovisa måste man ha olika underlag, eller bevis, för affärshändelser. Det är dessa underlag som kallas för verifikationer. Med andra ord kan en verifikation vara allt från ett kvitto till en faktura och dessutom både fysiska och elektroniska handlingar. Bokföringslagen säger att företag måste spara sina verifikationer i fysisk form i sju år innan de får elimineras.

Vad innehåller en verifikation?

Kopiera länk hit

Eftersom verifikationer är själva underlaget för bokföringen, är det viktigt att de utformas på ett sätt som är varaktigt. Det finns därför olika bestämmelser kring hur dessa verifikationer ska se ut. Bland annat måste de innehålla datum för när verifikationen sammanställdes, datum för när affärshändelsen inträffade, en beskrivning av affärshändelsen, totalbeloppet samt specificering av momsbeloppet. Därtill ska även företaget som transaktionen avser anges med samt eventuell hänvisning till andra underlag om det är relevant. För att underlätta bokföringen ska verifikationerna alltid numreras och ordnas i nummerordning.

Verifikationer kan vara rättelser

Kopiera länk hit

Förutom att verifikationer är underlag för olika affärshändelser, kan de även fungera som justeringar av bokföringen. Exempelvis kan företag ibland behöva en verifikation för en rättelse av en tidigare bokföringspost. Den här typen av underlag kallas vanligtvis för bokföringsorder och inte verifikation, även om det är en sorts verifikation. Det måste finnas en verifikation för varje enskild affärshändelse som sker i företaget. Dock finns det en viss typ av undantag, exempelvis när flera affärshändelser infaller samma dag och avser samma sak. Ett exempel är en butik som tar betalt via Swish. Under en och samma dag kanske företaget får in 200 Swish-betalningar, men endast på små summor. Då kan man istället välja att göra en samlingsverifikation där hela klumpsumman redovisas i bokföringen.

Lär dig mer om bokföring

Kopiera länk hit

Det finns flera olika sätt att hantera sin bokföring – arbeta själv, automatiserat eller genom att anlita av en redovisningsbyrå. Använd gärna vår guide om bokföring om du vill lära dig bokföringens grunder.

Relaterade ord
Bokföring

Bokföring är registrering av affärshändelser efter ett visst system.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Företag

Ett företag är en verksamhet för att sälja varor och tjänster.

Kvitto

Kvitto är ett bevis på vad man köpt, när och för hur mycket.