Kontantmetoden

Kontantmetoden innebär att man bokför inkomster och utgifter när in- och utbetalningarna sker.

Kontantmetoden är mest relevant för enskilda näringsidkare eller företag som har en liten nettoomsättning. Om nettoomsättningen är mer än tre miljoner kronor per år använder man istället faktureringsmetoden. Kontantmetoden är ett av två sätt att bokföra i Sverige. Det andra sättet att bokföra är faktureringsmetoden. Vilken metod man ska använda beror på vilken företagsform man driver och hur stor omsättning man har. Man blandar aldrig metoder utan väljer en.

Skillnaden mellan kontantmetoden och faktureringsmetoden

Kopiera länk hit

Faktureringsmetoden är det vanligaste sättet att bokföra. När företaget får in en faktura ska den bokföras som en skuld till leverantören . När fakturan väl är betald bokas den bort från leverantörsskulder och istället som en utbetalning från banktillgodohavanden. När man använder sig av kontantmetoden bokför man ingen leverantörsskuld. Istället bokför man fakturan vid själva betalningstillfället som en utbetalning direkt från ett bankkonto. Samma sak gäller om företaget skickar ut en faktura till kund. Vid faktureringsmetoden bokför man en kundfordran då fakturan ställs ut. När man erhåller betalning för fakturan bokas den bort från kundfordringar och istället som en inbetalning på ett bankkonto. Vid kontantmetoden bokför man fakturan först då man får betalt. För att förtydliga; Vid kontantmetoden bokförs inkomster och utgifter först när pengarna faktiskt har överförts.

Kontantmetoden med moms

Kopiera länk hit

När man tillämpar kontantmetoden ska även momsen redovisas i bokföringen. Detta ska ske i enlighet med hur fakturorna vanligtvis bokförs och görs alltså vid själva betalningstillfället. Ibland kan det hända att det finns obetalda fakturor kvar vid räkenskapsårets slut. För att redovisa dessa ska momsen på dessa fakturor redovisas i bokslutet .

Läs mer om kontant- och faktureringsmetoden

Kopiera länk hit

Vill du lära dig mer om när du ska använda vilken bokföringsmetod? Kika gärna i vår guide om kontantmetoden och faktureringsmetoden här .

Relaterade ord
Bokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ett företags bokföring efter att räkenskapsåret är slut.

Faktura

En faktura är ett dokument som anger ett betalningskrav från en part till en annan.

Företagsform

Företagsform är den juridiska form ett företag drivs i.

Inkomst

När man använder begreppet inkomst syftar man vanligtvis på ersättningen för utfört arbete, med andra ord lön.

Leverantör

En leverantör är en person eller ett företag som överlämnar eller säljer en vara/tjänst.

Moms

Moms är mervärdesskatt som betalas till staten när du köper varor och tjänster. Vanligtvis är momsen inräknad i priset vid privata köp av varor och tjänster. Däremot måste företagare lägga på moms vid försäljning av varor och tjänster.

Utgift

En utgift är anskaffningspriset för en vara eller tjänst, utan hänsyn till period.