Startkapital

Kapital som används för att komma igång med en verksamhet.

Vid en uppstart av ett företag behövs i regel kapital för att komma igång. Det kan till exempel behövas kapital för inköp av maskiner och varor men även till lokaler och löner. Detta kallas startkapital. Det är vanligt att företagaren satsar eget kapital, men finansieringen kan även ske med till exempel lån via en bank eller ett låneinstitut, bidrag eller riskkapital från investerare. Ett annat sätt att finansiera en uppstart är via crowdfunding. Företagaren presenterar då sin affärsidé på en crowdfunding-webbplats där sedan vem som helst kan hjälpa till att finansiera verksamheten.

Startkapitalets storlek beror på företagets art och omfattning

Kopiera länk hit

Att formulera en affärsplan som beskriver företagets mål och finansiering och en budget som ger en prognos över framtida ekonomiska händelser ger en bra överblick av företaget innan uppstart. En affärsplan som visar att affärsidén är finansiellt genomförbar är ofta ett krav för att kunna ansöka om finansiering från till exempel en bank. Hur stort startkapitalet måste vara beror på företagets art och omfattning. Ett startkapital ska inkludera allt som behövs för att komma igång. Ofta beräknas startkapitalet för lågt vilket senare kan ge problem för verksamheten. Glöm inte heller bort att inkludera utrymme för egen lön i startkapitalet. Det finns även skillnader mellan olika företagsformer. Vid uppstart av ett aktiebolag finns lagstadgat krav på ett aktiekapital. För privata aktiebolag är lägsta aktiekapitalet 25 000 kr. Publika aktiebolag måste ha ett aktiekapital på 500 000 kr. I utbyte för aktiekapitalet får ägaren eller delägaren aktier i bolaget. I ett handelsbolag och i en enskild firma finns inget krav på startkapital men ägaren är personligt ansvarig för bolagets skulder.

Lär dig mer om att starta företag

Kopiera länk hit

Att starta eget företag behöver inte vara svårt. Vi har skapat en guide om att starta företag som guidar dig steg för steg.

Relaterade ord
Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag.