Eget uttag

Eget uttag är ett uttag från ett företag för privat bruk, ofta i kontanter.

Uttag för privat bruk i enskild firma, handels- och kommanditbolag

Kopiera länk hit

När du driver ett företag kan du göra egna uttag för privat bruk. Det handlar vanligtvis om likvida medel men kan även vara varor, tjänster eller andra tillgångar. Eget uttag är särskilt relevant för dig som driver enskild firma, då ägaren inte tar lön i vanlig mening utan istället egna uttag. Som enskild näringsidkare räknas du nämligen inte som anställd i företaget. Detsamma gäller även för kommandit- och handelsbolag. Eget uttag räknas inte som en kostnad och påverkar inte företagets resultat . Skatten räknas alltså inte på de egna uttagen, utan på verksamhetens överskott. Det egna uttagen måste därför planeras väl så att det finns pengar kvar till skatter och egenavgifter . Ett eget uttag minskar företagets eget kapital och bokförs löpande som kapitaluttag under räkenskapsåret.

Eget uttag i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Kopiera länk hit

Även i ett aktiebolag och i ekonomiska föreningar kan man en viss typ av eget uttag, men då i form av utdelningar och återbetalningar (aktiebolag) eller medlemsinsatser (ekonomisk förening). Detta betyder att företagets eller föreningens skuld till ägaren eller medlemmen minskar. Är man som företagare anställd i sitt aktiebolag eller ekonomiska förening får man lön istället för egna uttag för sitt arbete, och denna beskattas genom betalning av sociala avgifter och arbetsgivaravgifter .

Nystartad firma?

Kopiera länk hit

Få första halvåret gratis med vårt paket för enskild firma.


Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

Egenavgifter

Egenavgifter är sociala avgifter som en egenföretagare ska redovisa och betala till staten.

Ekonomisk förening

Ekonomisk förening är en företagsform där t.ex. kunder, anställda eller leverantörer är delägare.

Kostnad

En kostnad är en periodiserad utgift. Ofta uttrycks kostnad i pengar. Det kan vara värdet av resurser som förbrukas under en viss tid, till exempel lastbilar.

Likvida medel

Likvida medel eller likvida tillgångar är pengar som finns tillgängliga i form av kontanter och kontotillgångar.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

Skatt

Skatt är det belopp man är skyldig att betala till staten för att få bedriva sin verksamhet och som finansierar statens utgifter för olika samhällsfunktioner.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.