Egenavgifter

Egenavgifter är sociala avgifter som en egenföretagare ska redovisa och betala till staten.

Egenavgifter i egen firma

Kopiera länk hit

Företag som betalar ut lön till anställda ska även betala och redovisa sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter till Skatteverket. Sociala avgifter är alltså en skatt som arbetsgivare är skyldiga att betala till staten. Den är baserad på den anställdes inkomst och finansierar socialförsäkringen, till exempel pensioner, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. I en enskild firma , handelsbolag och kommanditbolag med antingen F-skattsedel eller FA-skattsedel ska sociala avgifter istället betalas in som egenavgifter.

Egenavgifter beräknas på överskottet

Kopiera länk hit

Egenavgifter beräknas på nettovinsten, det vill säga på överskottet i verksamheten. Egenavgifterna räknas inte som en skatt på näringsverksamheten. De är en del av de privata inkomstskatterna. Avgifterna är avdragsgilla i deklarationen men innan den slutliga skatten är fastställd för året görs ett schablonavdrag för egenavgifterna som sedan justeras på slutskattsedeln. Schablonavdraget är en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna under året. Schablonavdraget varierar beroende på företagarens ålder. För den som är under 25 år och över 65 år är avgifterna lägre, likaså för den som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning. Egenavgifter betalas bara av den som driver aktiv näringsverksamhet. Den som har en passiv näringsverksamhet betalar istället särskild löneskatt.

Lär dig mer om löner

Kopiera länk hit

Att anställa personal är förenat med ansvar och en hel del administration. Som arbetsgivare måste du ha koll på lagar, lönesättning, löneutbetalningar, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi har skapat en guide om lön- och löneadministration där vi rätar vi ut många av de frågetecken som uppstår längs vägen.

Relaterade ord
Arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgift är de avgifter som en arbetsgivare betalar till staten för sina anställda utöver arbetstagarens lön.

Deklaration

En deklaration är ett årligt dokument som skickas in till Skatteverket. Deklarationen är ett underlag för hur mycket som den fysiska eller juridiska personen intjänat under föregående år och hur mycket som ska betalas i skatt.

Enskild firma

Enskild firma är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare och ansvarar för företaget.

Handelsbolag

Handelsbolag är en företagsform där två eller flera personer driver ett företag med personligt och solidariskt ansvar.

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en variant av handelsbolag där bara en person behöver ta det totala ansvaret.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är skatt som arbetsgivare betalar till staten baserat på de anställdas inkomst.