Avans

Avans används ofta synonymt med vinst eller påslag.

Ett företag ska gå med vinst

Kopiera länk hit

Avans används ibland som en synonym till vinst. Vinsten i ett företag är intäkterna minus kostnaderna. När ett företag går med vinst är resultatet positivt och när ett företag går med förlust är resultatet negativt. En vinst i ett företag kan till exempel användas till nya investeringar eller som aktieutdelning till företagets ägare i ett aktiebolag. Ett företag kan öka sin vinst genom att sälja fler produkter, höja priset på produkterna eller sänka företagets kostnader. I aktiebolagslagen står det att aktiebolag ska drivas med vinstsyfte.

Lämplig prisnivå ut till kund

Kopiera länk hit

Påslag eller pålägg är det belopp företaget lägger på varukostnaderna för att få fram produktens pris ut till kund. Det är helt enkelt prisökningen i försäljningsledet och kan uttryckas både i procent och kronor. Ibland kallas påslag för avans. Att räkna fram ett korrekt påslag är helt avgörande för företagets lönsamhet och vinst. Det gäller att hitta en lämplig prisnivå med goda marginaler och ändå behålla försäljningen. För att räkna fram påslaget på en produkt måste man veta rörlig kostnad, varukostnad och hur hög vinst som önskas. När man summerar ihop rörelsekostnad med önskad vinst per produkt och sedan dividerar med varukostnaden får man fram påslaget. Ett företags marginal visar hur stor vinsten faktiskt blev, intäkterna minus kostnaderna. Vinstmarginalen redovisas ofta i procent och är ett viktigt nyckeltal för ett företag som bedömer dess effektivitet.

Lär dig mer om att driva företag

Kopiera länk hit

Som företagare har du en del att hålla reda på. Vi har sammanställt en guide om att driva företag och samlat de vanligaste frågorna som du kan stöta på i din vardag.

Relaterade ord
Aktiebolag

Ett aktiebolag är den vanligaste förekommande företagsformen som bildats av en eller flera stiftare och som är en juridisk person.

Aktiebolagslagen

Aktiebolagslagen gäller för alla aktiebolag och reglerar bland annat hur ett bolag startas, struktureras, drivs och avvecklas.

Intäkt

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

Nyckeltal

Ett nyckeltal är ett ekonomiskt mått som underlättar jämförande analyser.

Resultat

Resultat är en ekonomisk term och är ett samlingsbegrepp för ekonomisk vinst och förlust. Resultatet beräknas genom intäkter minus kostnader. Resultat används framförallt inom områdena bokföring och ekonomistyrning.

Utdelning

Utdelning är en del av vinsten som aktiebolag kan välja att ge till sina aktieägare.

Varukostnad

Varukostnad är inköpskostnaden inklusive eventuell hemtagningskostnad för de varor ett företag köper in under en viss period.

Vinst

När intäkterna är större än kostnaderna i en verksamhet har den gått med vinst.

Vinstmarginal

Vinstmarginal är ett nyckeltal som visar hur mycket av varje intjänad krona som blir till vinst.