Dela denna artikel

Radera - Kund & Leverantör

Hantera Fortnox

Vill du inte längre behandla personuppgifter och vill ta bort den registrerade i programmet finns det olika sätt att gå tillväga för varje kategori av registrerade.

Det går att ta bort kunder med affärshändelser. Alla affärshändelser behöver vara avslutade, dvs. slutbetald kundfaktura eller offert vars order inte är i status skapad, eventuella avtal med kunden måste också vara borttaget. Tas kunden bort kommer momstypen på kundens fakturor baseras på värdet som var när kunden valdes in på fakturan.

Obs! Kundnummer på borttagna kunder kan ej återanvändas.

  1. Klicka på Register i högra hörnet.

  2. Välj Kunder eller Leverantörer.

  3. Välj aktuell kund/leverantör

  4. Klicka på knappen Radera nere i vänstra hörnet

(Observera att kund eller leverantör fortfarande kan ligga kvar bland fakturaunderlaget)

När en kund eller leverantör raderas, är den borta och kundnummer eller leverantörsnummer kan inte användas igen.

I artikelregistret kan det förekomma personuppgifter, för att radera dessa:

  1. Klicka på Register i högra hörnet.

  2. Välj Artiklar.

  3. Välj aktuell artikel.

  4. Klicka på knappen Radera nere i vänstra hörnet

Fick du den hjälp du sökte?