Dela denna artikel

Radera - Användare

Hantera Fortnox

Om du behöver radera en användare i ditt/dina program som ej längre arbetar i företaget, gör du det genom att:

  1. Klicka på menyn med bolagets namn och sedan på Administrera användare

  2. Klicka på den användare du vill radera, en ruta med uppgifter visas.

  3. Klicka på knappen Ta bort användare.

  4. En ny ruta visas, som talar om att åtgärden döljer användaren i systemet men att den ligger kvar och kan hanteras vidare av användare med specifik behörighet.

  5. Klicka på knappen Ja

  6. Användaren försvinner nu från listan under Administrera användare.

För att anonymisera en användare och/eller radera den fullständigt måste du ha rätt behörighet för att hantera borttagna användare.

Har du denna behörighet finns en knapp för att hantera borttagna användare i verktygsfältet i vyn Administrera användare. Tryck på denna knapp och en lista med borttagna användare visas. I denna lista finns två knappar, en för att anonymisera användaren och en för att radera den fullständigt.

En anonymisering innebär att användarens namn ändras till Borttagen (ID), där ID är användarens ID i systemet. Namnet ligger dock kvar i listan över borttagna användare så att en administratör med behörighet att se denna lista har möjlighet att se vilken person som faktiskt motsvarar en anonymiserad post i systemet.

Radering innebär att namnet försvinner även från listan över borttagna användare och därmed försvinner spårbarheten helt. Radering utför även en anonymisering innan namnet försvinner helt.

Fick du den hjälp du sökte?