Lista - Order

Offert & Order

Utifrån Lista - Order får du en bra överblick över alla dina offerter, kan sortera och massbearbeta samt utnyttja utökad sökning för att leta efter specifika ordrar.

När du klickat på Order i huvudmenyn kommer du till listan över dina registrerade order. Längst ner har du en summering av de order som visas i listan. På så sätt kan du snabbt få en överblick på den summa du skapat order för.


Status genom färgmarkering

Kopiera länk hit

En order får olika färg beroende på vilken status den har. Du kan välja att enbart visa ej fakturerade order, ej fakturerade förfallna order, fakturerade order eller alla makulerade. Du kan klicka på någon av dessa statusknappar för att exempelvis enbart visa de order som du skapat faktura på. Om e-posten misslyckas så visas det i fliken E-post och hanteras på samma sätt som i fakturalistan, läs mer om detta här: Skapa faktura - kundfaktura‍

Utökad sökning

Kopiera länk hit

Klickar du på Utökad sökning, som du hittar till höger om sökfältet, har du möjlighet att göra en mer specificerad sökning. Du kan till exempel söka fram alla order med en viss referensperson eller de order där ett visst projekt använts.

När du gjort en utökad sökning och bläddrar bland sökträffarna så kommer de order som ryms inom sökresultatet att visas.

För att ta bort en utökad sökning klickar du antingen på knappen rensa eller så stänger du fältet genom att klicka på krysset uppe till höger i den utökade sökningen. Då kommer du tillbaka till orderlistan där samtliga order visas.

Sorteringsordning

Kopiera länk hit

Vill du ändra sorteringsordningen på listan klickar du på någon av rubrikerna. Om du vill att listan ska sorteras på ordernummer klickar du alltså på rubriken Ordernr, klickar du en gång till kommer det högsta numret att hamna överst i listan. Du ändrar alltså från stigande till fallande ordning genom att klicka på rubrikerna.

Massbearbetning

Kopiera länk hit

Vill du hantera mer än en order åt gången kan du bocka för de order du vill bearbeta och sedan välja att t.ex. skapa fakturor av de order som är markerade. Längst ner i högra hörnet har du knappar för att kunna förhandsgranska, skicka och skapa fakturor av flera order samtidigt.

Symbolförklaring

Kopiera länk hit

Längst ut till höger på en order finns ett antal symboler. Symbolen som föreställer en gubbe visar vem det är som skapat ordern och när den är skapad. Den andra symbolen med ett brev visar hur och när ordern skickats till din kund. Varningsikonen visar ifall ett e-postutskick har misslyckats. Pratbubblan visar att det finns en kommentar kopplad till ordern. Huset betyder att det är en order där en eller flera artiklar är markerade som husarbete. Den sista symbolen med två ark innebär att man kopierar ordern.

Fick du den hjälp du sökte?