Lista - Offerter

Offert & Order

Utifrån Lista - Offerter får du en bra överblick över alla dina offerter, kan sortera och massbearbeta samt utnyttja utökad sökning för att leta efter specifika offerter.

När du klickat på Offert i huvudmenyn kommer du till listan över dina registrerade offerter. Längst ner har du en summering av de offerter som visas i listan. På så sätt kan du snabbt få en överblick på hur mycket som offererats.

Status genom färgmarkering

Kopiera länk hit

Offerterna får olika färg beroende på vilken status de har. Du kan välja att sortera listan för att visa alla aktiva, förfallna, alla där order är skapad eller alla makulerade. Du kan klicka på någon av dessa statusknappar för att exempelvis enbart visa de makulerade offerterna. Om offerter skickade via e-post har misslyckats att levereras så visas de i fliken (misslyckade) E-post och hanteras på samma sätt som i fakturalistan, läs mer om detta här: Skapa faktura - kundfaktura‍

Utökad sökning

Kopiera länk hit

Klickar du på Utökad sökning, som du hittar till höger om sökfältet, har du möjlighet att göra en mer specificerad sökning. Du kan till exempel söka fram alla offerter med en viss referensperson eller de offerter där ett visst projekt använts. När du gjort en utökad sökning och bläddrar bland sökträffarna så kommer de offerter som ryms inom sökresultatet att visas. För att ta bort en utökad sökning klickar du antingen på knappen rensa eller så stänger du fältet genom att klicka på krysset uppe till höger i den utökade sökningen. Du kommer då tillbaka till offertlistan där samtliga offerter visas.

Sorteringsordning

Kopiera länk hit

Vill du ändra sorteringsordningen på listan klickar du på någon av rubrikerna. Om du vill att listan ska sorteras på offertnummer klickar du alltså på rubriken Offertnr, klickar du en gång till kommer det högsta offertnumret att hamna överst i listan. Du ändrar alltså från stigande till fallande ordning genom att klicka på rubrikerna.

Massbearbetning

Kopiera länk hit

Vill du hantera mer än en offert åt gången kan du bocka för de offerter du vill bearbeta och sedan välja att t.ex. skapa order av de markerade offerterna. Längst ner i högra hörnet har du knappar för att kunna Förhandsgranska, Skicka och Skapa order av flera offerter samtidigt. Du har också möjlighet att skapa fakturor av flera offerter samtidigt, läs mer om detta här: Skapa faktura - kundfaktura‍

Symbolförklaring

Kopiera länk hit

Längst ut till höger på en offert finns ett antal symboler. Symbolen som föreställer en gubbe visar vem det är som skapat offerten och när den är skapad. Den andra symbolen med ett brev visar när och på vilket sätt offerten skickats till din kund. Varningsikonen visar ifall ett e-postutskick har misslyckats. Pratbubblan visar att det finns en kommentar kopplad till offerten. Huset betyder att det är en offert där en eller flera artiklar är markerade som husarbete. Den sista symbolen med två ark innebär att man kopierar offerten.

Fick du den hjälp du sökte?