Behörigheter i Fortnox Offert & Order

Offert & Order

Upptäck hur du kan hantera behörigheter effektivt i Fortnox Offert för att säkerställa en smidig arbetsprocess.

Företagets programadministratör eller systemadministratör‍ har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.

Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare i programmet.

Tilldela behörigheter

Kopiera länk hit

Klicka på ikonen för Offert & Order vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter.

Offert

Spara offert: Gör det möjligt skapa offerter och att redigera redan existerande.

Skapa order av offert: Gör det möjligt att kunna skapa order av en offert.

Skapa faktura av offert: Gör det möjligt att kunna skapa faktura av en offert.

Makulera offert: Gör det möjligt att makulera offert.

Se skapad av/Ändrad av: Varje gång en offert skapas eller ändras så loggas det. Denna behörighet ger möjlighet att se vem som gjort förändringar.

Se Täckningsbidrag/Täckningsgrad: På varje offert räknar programmet ut TB/TG, behörigheten ger möjlighet att se denna information på offerten.


Order

Spara order: Gör det möjligt att skapa order och att redigera redan existerande.

Skapa faktura av order: Denna behörighet ger användaren möjlighet att skapa faktura av en order.

Makulera order: Gör det möjligt att makulera order.

Se skapad av/Ändrad av: Varje gång en order skapas eller ändras så loggas det. Denna behörighet ger möjlighet att se vem som gjort förändringar.

Se Täckningsbidrag/Täckningsgrad: På varje order räknar programmet ut TB/TG, behörigheten ger möjlighet att se denna information på ordern.

Markera med lagerhantering klar: Tillsammans med Fortnox Lager sätts order som lagerklara när order är levererad. Behörigheten ger möjlighet att påverka lagersaldot samt göra utleverans på order.

Inställningar: Gör det möjligt att kunna ändra inställningarna för allt som har med offert/order att göra, såsom betalsätt, betalningsvillkor, procentsatser för husarbete med mera.

OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen.


Rapporter och Register/Övrigt

Kopiera länk hit

I samband med att du sparade behörighetsinställningarna fick du frågan om användaren också ska få tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet. Svarade du ja på den frågan så har användaren fått behörigheter till rapporterna och registren.

Om du svarade nej kan du i efterhand klicka på ikonerna i kolumnerna och lägga till behörigheterna för rapporter och register i de program som användaren har behörighet för.

Under Register/Övrigt finns även några ytterligare behörigheter som inte har med register att göra; Anonymisera räkenskapsår, Hantera borttagna användare, Radera behandlingshistorik, Kreditupplysningar och Inställningar för bevakning.

Läs mer här:

Behörigheter Gemensamt - Rapporter‍

Behörigheter Gemensamt - Register/Övrigt

Fick du den hjälp du sökte?