Behörigheter i Fortnox Lön

Lön

Företagets programadministratör eller systemadministratör ‍ har möjligheten att välja vilka program och vilka delar av ett program som en användare ska ha tillgång till. Genom att tilldela behörighet till de olika delarna i ett program kan du bestämma vad en användare ska kunna göra och även begränsa åtkomsten till vissa funktioner i programmen.
Om du inte har någon av de rollerna så kommer du inte åt sidan Administrera användare‍ i programmet. 

Tilldela behörigheter

Kopiera länk hit

Klicka på ikonen för Lön vid aktuell användare på sidan Administrera användare, för att tilldela behörigheter. 

Kalender

- innebär att man kommer åt fliken Kalender i löneprogrammet. För att kunna arbeta mer i kalendern måste nedanstående aktuella behörigheter tilldelas:

Ändra / spara registreringar: Med denna behörigheten kan man ändra, spara och lägga till registreringar i kalendern via knapparna närvaro, frånvaro och övrigt.

Visa lönebesked: Denna behörighet gör att man inne i kalendern ser fliken Visa lönebesked.

Visa saldo: Denna behörigheten styr att man inne i kalendern ser fliken Saldo.

Guidekörningar: Denna behörigheten styr att man ser knappen Guider inne i kalendern.


Collectum

PÅ - innebär att man kommer åt Collectum i löneprogrammet. 

Collectum: Behörigheten innebär att användaren kan skapa rapporten till Collectum.


Register & inställningar

Lön register: Med denna behörighet kan användaren se lönearter och koder under Register.

Lön register personal: Med denna behörighet kommer användaren åt personalregistret, och kan lägga till och ändra personal.

Arbetstidsschema: Med denna behörighet kan användaren se, skapa och ändra scheman under Register - Arbetstidsschema.

Statistiklista: Behörighet för att kunna ta ut rapporten Lönestatistik.

Lön - inställningar: Med denna behörighet kan användaren se alla inställningar för Lön under Inställningar, kugghulet, men kan dock inte göra några ändringar.

Spara inställningar: Denna behörighet behövs för att användaren ska kunna ändra och spara inställningar för lön.

 Person i personalregistret: Här kan du koppla användaren till en person i personalregistret, för att användaren ska kunna se sina lönebesked via Mina lönebesked eller i appen.


Lönekörning

- För att användaren ska kunna komma åt fliken Lönekörning. För att användaren ska kunna arbeta med olika funktioner så behöver du tilldela aktuella behörigheter nedan.
För att se de anställdas löner krävs också att användaren har behörighet för för att kunna se personalregistret. Läs mer under Rapporter/Register övrigt nedan. 

Lönekörning: Med denna behörighet kommer användaren åt fliken Lönekörning i programmet. Kan kombineras med behörigheten för attest om man enbart ska attestera lönebesked.

Skapa lönebesked: Ger möjlighet att skapa lönebesked i en lönekörning.

Visa lönebesked: Betyder att man kan se alla lönebesked under fliken Lönekörning.

Utbetalning: Behörighet för att skapa utbetalningsfil, skicka betalning till banken eller skapa utskrift.

Arbetsgivardeklaration: Behörighet för att se fliken Arbetsgivardeklaration, kunna skapa en ny deklaration, radera och återskapa. Användaren kan även skapa AGI-fil och skicka till Skatteverket via API om man har behörigheter på skattekontot hos Skatteverket.

Bokföringsunderlag: Behörighet för att se fliken Bokföringsunderlag, skapa bokföringsunderlag, radera och bokföra underlag.

Kontrolluppgift: Behörighet att se fliken Kontrolluppgifter i löneår tidigare än 2019. Med denna behörighet kan man skapa och radera kontrolluppgift. Man kan även få fram de utskrifter som tillhör denna funktion.

Attest: Behörighet att attestera lönebesked i en lönekörning. Detta med förutsättning att inställningen för attest är på i programmet.


Historik

- ger möjlighet att bocka i nedan:

Personal: I den ordinarie behandlingshistoriken ser man inga ändrade värden i Fortnox Lön på personalkort. Detta är en egen historik för lön som man ser under Register- Personal. Man kan exempelvis se att man ändrat bruttolön från 25000 till 30000 på anställd 1.


Statistik

- Denna behörighet gör att man ser fliken Statistik, samt Inställningar för detta.

SCB Strukturlönestatistik: Ger användaren behörighet att se inställningar både under kugghjulet och inne på personalkortet. Man får även tillgång i Lön att kunna se tidigare rapporter och kunna skapa nya.

SCB Korttidsperiodisk sysselsättningsstatistik (KSP): Med denna behörighet kan man se inställningar för detta, både under kugghjulet och inne på personalkortet. Man får även tillgång i Lön att kunna se tidigare rapporter och kunna skapa nya.

SCB Konjukturlönestatistik över sjuklöner: Behörighet för att se inställningar för detta, både under kugghjulet och inne på personalkortet. Man får även tillgång i Lön att kunna se tidigare rapporter och kunna skapa nya.

SCB konjukturlönestatistik: Behörighet för att se inställningar för detta, både under kugghjulet och inne på personalkortet. Man får även tillgång i Lön att kunna se tidigare rapporter och kunna skapa nya.

Svenskt Näringsliv: Behörighet för att se inställningar för detta, både under kugghjulet och inne på personalkortet. Man får även tillgång i Lön att kunna se tidigare rapporter och kunna skapa nya.


OBS! För att komma åt de nya behörigheterna måste användaren logga ut från Fortnox och sedan logga in igen. 

Rapporter och Register/Övrigt

Kopiera länk hit

I samband med att du sparade behörighetsinställningarna fick du frågan om användaren också ska få tillgång till de rapporter och register som tillhör programmet. Svarade du ja på den frågan så har användaren fått behörigheter till rapporterna och registren.

Om du svarade nej kan du i efterhand klicka på ikonerna i kolumnerna och lägga till behörigheterna för rapporter och register i de program som användaren har behörighet för.

Under Register/Övrigt ger du användaren behörighet att komma åt Personalregistret. Användaren måste också ha behörigheterna Lön - Register och Lön - Register Personal som du kan läsa om ovan. Det finns även några ytterligare behörigheter som inte har med register att göra; Anonymisera räkenskapsår, Hantera borttagna användare, Radera behandlingshistorik, Kreditupplysningar och Inställningar för bevakning.

Läs mer här: 

Behörigheter Gemensamt - Rapporter ‍ 

Behörigheter Gemensamt - Register/Övrigt

Fick du den hjälp du sökte?