Dela denna artikel

Frågor & svar - Enkel Lön

Lön

Jag fick upp ett kort att lönen inte bokförts, vad beror det på?
Om vi inte lyckas bokföra lönen kommer du dagen efter att lönen skapades få upp ett kort på startsidan. Klickar du på kortet så beskriver vi varför det inte lyckades. Det kan bero på att verifikationsserie för lön inte är förvald under Inställningar - Bokföring - Verifikationsserier eller att ett bokföringskonto inte är aktivt i kontoplanen.

Vilka bokföringskonton använder sig Enkel Lön av?
De bokföringskonton som används i Enkel Lön är följande:
1630 - Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto
2710 - Personalskatt
2730 - Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
2898 - Outtagen vinstutdelning
3740 - Öres- och kronutjämning
7010 - Löner till kollektivanställda
7210 - Löner till tjänstemän
7220 - Löner till företagsledare
7331 - Skattefria bilersättningar
7380 - Kostnader för förmåner till anställda
7385 - Kostnader för fri bil
7390 - Övriga kostnadsersättningar och förmåner
7399 - Motkontering förmån
7510 - Lagstadgade sociala avgifter

Kan ägaren hantera sin egen löneutbetalning i Fortnox Enkel Lön om man sköter de anställdas löner i Fortnox Lön?
Du bör sköta samtliga löntagares löneutbetalning i samma lönesystem om du har anställda, det vill säga antingen hanterar du samtliga i Enkel Lön eller i Fortnox Lön. Detta för att rapportering av t ex arbetsgivardeklarationen ska fungera på ett bra sätt till Skatteverket.

Hur hanteras skatt i Enkel Lön?
I Enkel Lön hämtas automatiskt skatteuppgifter utifrån angivet personnummer. Dessa uppgifter hämtas från Skatteverket och baseras på gällande uppgifter 1a november året före aktuellt skatteår i enlighet med Skatteverkets regelverk. Om det finns ett jämkningsbeslut för aktuellt personnummer så kommer även detta inkluderas i skatteberäkningen.
Enkel Lön hämtar även löpande skatteuppgifter så om ett ändringsbeslut har inkommit till Skatteverket under året uppdateras skatteuppgiften för aktuellt personnummer.

Hur registrerar jag frånvaro på anställda?
I dagsläget går det inte registrera någon frånvaro i Enkel Lön. 
Du kan göra ett avdrag på lönen och därefter manuellt justera inne på Skatteverket.

Jag har skapat min löneutbetalning och skickat till banken, men jag hittar inget att godkänna på banken. Vad gör jag?
Har du gjort dina bankinställningar inne i Fortnox under Register - Bankkonton, så skickas utbetalningsfiler per automatik till Handelsbanken och SEB. 
Har du någon annan bank än de ovan nämnda så behöver du logga in och manuellt betala ut lönen till respektive utbetalningskonto (mottagarkonto).
Du kan läsa mer om dina bankinställningar här: Koppla Fortnox till din bank
Hittar du inte något att godkänna på bankens sida behöver du kontakta din bank för att kontrollera så ni har korrekta inställningar på banken.

Fick du den hjälp du sökte?